16 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Regionpolitiker får höjda arvoden

VÄSTRA GÖTALAND: Nivån höjs med 2,48 procent

Regionpolitikernas arvoden höjs med 2,48 procent från och med första november.
Regionstyrelsens ordförande får därmed 82 810 kronor i månaden.

Regionpolitikernas arvoden höjs den 1 november varje år.

Storleken på höjningen beror på löneutvecklingen för tjänstemännen på regionens centrala kanslier.

I år blir höjningen 2,48 procent. Förra året var höjningen 2,49 procent och i systemet finns det en spärr som sätter ett tak. Höjningen får inte bli högre än tre procent.

Höjningen innebär att de 15 regionråden får 63 700 kronor i månaden, vilket är en ökning med 1 500 kronor. Ordföranden, Johnny Magnusson (M) och vice ordföranden, Gert-Inge Andersson (S), får 130 respektive 120 procent av det beloppet, vilket ger en månadsarvode på 82 810 samt 76 440 kronor från och med nästa månad.

– Det är rimliga nivåer, vi ligger under Skånes arvoden och kraftigt under Stockholms, säger Johnny Magnusson.

Väljs på tisdag

De två väljs under regionfullmäktiges möte på tisdag. Då kommer även Joakim Larsson (MP) väljas till ordförande för regionfullmäktige. En syssla som ger 38 200 i månaden.

Vilka som tar hand om de olika posterna i nämnder och utskott är inte klart. De väljs av fullmäktige i november och tillträder efter årsskiftet.

Däremot är deras arvoden klara och i vissa kommer procentsatsen att justeras från och med årsskiftet. Från och med 1 januari blir det en hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg. Ordföranden kommer att få 31 850 kronor, vilket är 50 procent av regionrådsarvodet.

Ordföranden på Skaraborgs sjukhus kommer att få 25 480 kronor i månaden från och med den 1 januari. Ordföranden i tandvårdsstyrelsen kommer att få 12 740 i månaden.

Regionpolitikernas arvoden höjs den 1 november varje år.

Storleken på höjningen beror på löneutvecklingen för tjänstemännen på regionens centrala kanslier.

I år blir höjningen 2,48 procent. Förra året var höjningen 2,49 procent och i systemet finns det en spärr som sätter ett tak. Höjningen får inte bli högre än tre procent.

Höjningen innebär att de 15 regionråden får 63 700 kronor i månaden, vilket är en ökning med 1 500 kronor. Ordföranden, Johnny Magnusson (M) och vice ordföranden, Gert-Inge Andersson (S), får 130 respektive 120 procent av det beloppet, vilket ger en månadsarvode på 82 810 samt 76 440 kronor från och med nästa månad.

– Det är rimliga nivåer, vi ligger under Skånes arvoden och kraftigt under Stockholms, säger Johnny Magnusson.

Väljs på tisdag

De två väljs under regionfullmäktiges möte på tisdag. Då kommer även Joakim Larsson (MP) väljas till ordförande för regionfullmäktige. En syssla som ger 38 200 i månaden.

Vilka som tar hand om de olika posterna i nämnder och utskott är inte klart. De väljs av fullmäktige i november och tillträder efter årsskiftet.

Däremot är deras arvoden klara och i vissa kommer procentsatsen att justeras från och med årsskiftet. Från och med 1 januari blir det en hälso- och sjukvårdsnämnd i Skaraborg. Ordföranden kommer att få 31 850 kronor, vilket är 50 procent av regionrådsarvodet.

Ordföranden på Skaraborgs sjukhus kommer att få 25 480 kronor i månaden från och med den 1 januari. Ordföranden i tandvårdsstyrelsen kommer att få 12 740 i månaden.

  • Alf Ehn

Arvoden

Uppdrag Fast ersättning

Ordf regionstyrelsen 82 810

V ordf regionstyrelsen 76 440

Regionråd 63 700

Ordförande regionfullmäktige 38 220

V ordförande regionfullmäktige 19 110

Ordförande HSN 31 850*

Ordf Skaraborgs sjukhus 25 480*

V ord Skaraborgs sjukhus 12 740*

Ordf tandvårdsstyrelsen 12 740

Ordf primärvårdsstyrelser 15 925

* Gäller från årsskiftet

Källa: Västra Götalandsregionen