18 okt 2014 10:00

07 jan 2015 10:21

Vårdcentral blir en filial

FLOBY

Den offentliga vårdcentralen i Floby blir en filial från och med den 1 januari 2015, då avtalet med regionen löper ut. Den blir därmed inte en fullvärdig vårdcentral, då förutsättningarna för det saknas, enligt ett pressmeddelande.

Den främsta orsaken till förändringen är bristen på läkare. I stället kommer verksamheten att bedrivas i minskad omfattning jämfört med tidigare. Exakt vad filialen kommer att innehålla utreds.

Den offentliga vårdcentralen i Floby blir en filial från och med den 1 januari 2015, då avtalet med regionen löper ut. Den blir därmed inte en fullvärdig vårdcentral, då förutsättningarna för det saknas, enligt ett pressmeddelande.

Den främsta orsaken till förändringen är bristen på läkare. I stället kommer verksamheten att bedrivas i minskad omfattning jämfört med tidigare. Exakt vad filialen kommer att innehålla utreds.