20 okt 2014 08:33

07 jan 2015 10:01

Oviss framtid för Electrolux i Mariestad

UPPDATERAD. Electrolux i Mariestad blöder ekonomiskt. Koncernledningen har därför inlett samtal med facken och externa aktörer, i syfte att hitta en långsiktig lösning för tillverkningen i fabriken.
– Det är ett tråkigt, men samtidigt nödvändigt besked. Utan konkurrenskraft och lönsamhet kommer vi ingen vart, säger platschefen Magnus Karlsson.