20 okt 2014 06:00

23 jan 2015 15:52

Anställningsstopp införs på Skas

Ökade kostnader för konsekvenser

Anställningsstopp på administrationen och särskild prövning för övriga gäller tills vidare på Skaraborgs sjukhus.
– Vi gör av med mer pengar än vi har i plånboken, säger sjukhusdirektör Lars Johansson.

Beslutet kom under förra veckan och innebär att det är anställningsstopp på administrationen, som ökat med elva årsarbetare under 2014. När det gäller nyanställningar på övriga områden ska de godkännas på direktörsnivå.

– Vi kommer att ha täta möten, men vi kommer att hålla igen på administrationen, till fördel för det som handlar om patientarbete, säger Lars Johansson.

Ökade kostnader

Åtgärden orsakas av ökade kostnader. Bland annat har bemanningspersonal, läkemedel och medicinsk material tagit mer av budgeten än planerat. Totalt har Skas ökat med 135 årsarbetare under 2014. Varje månad är underskotten mellan fyra och sex miljoner och prognosen för året ligger på minus 40 miljoner kronor.

– Det är oroande att det inte viker. Samtidigt är det bekymmersamt att tillgängligheten blir sämre. Det gäller bland annat kvinnosjukvården, öron och urologi, men mycket beror på rekryteringssvårigheter, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Skas har fått tillåtelse av regionstyrelsen att använda tolv miljoner av det egna kapitalet. Kommande vecka ska hälso- och sjukvårdsnämnderna behandla ansökan om 20 miljoner för att stödja ”brist- och utvecklingsområden” inom Skas. Pengarna bidrar till att göra ett bättre resultat.

– Men vi har bekymmersfyllda år framför oss, inte bara med tanke på kostnadsutvecklingen. Den nya resursfördelningsmodellen gör att det blir mindre pengar till Skaraborg och den nya hyresmodellen gör det dyrare, säger Lars Johansson.

Beslutet kom under förra veckan och innebär att det är anställningsstopp på administrationen, som ökat med elva årsarbetare under 2014. När det gäller nyanställningar på övriga områden ska de godkännas på direktörsnivå.

– Vi kommer att ha täta möten, men vi kommer att hålla igen på administrationen, till fördel för det som handlar om patientarbete, säger Lars Johansson.

Ökade kostnader

Åtgärden orsakas av ökade kostnader. Bland annat har bemanningspersonal, läkemedel och medicinsk material tagit mer av budgeten än planerat. Totalt har Skas ökat med 135 årsarbetare under 2014. Varje månad är underskotten mellan fyra och sex miljoner och prognosen för året ligger på minus 40 miljoner kronor.

– Det är oroande att det inte viker. Samtidigt är det bekymmersamt att tillgängligheten blir sämre. Det gäller bland annat kvinnosjukvården, öron och urologi, men mycket beror på rekryteringssvårigheter, säger ordföranden Susanne Larsson (S).

Skas har fått tillåtelse av regionstyrelsen att använda tolv miljoner av det egna kapitalet. Kommande vecka ska hälso- och sjukvårdsnämnderna behandla ansökan om 20 miljoner för att stödja ”brist- och utvecklingsområden” inom Skas. Pengarna bidrar till att göra ett bättre resultat.

– Men vi har bekymmersfyllda år framför oss, inte bara med tanke på kostnadsutvecklingen. Den nya resursfördelningsmodellen gör att det blir mindre pengar till Skaraborg och den nya hyresmodellen gör det dyrare, säger Lars Johansson.

  • Alf Ehn