21 okt 2014 06:00

07 jan 2015 10:01

Fyra får fina folkhälsopriser

De både hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg delar under veckan ut två folkhälsopriser var.

Östra nämndens ena pris går till ett projekt om arbetsmiljö och psykisk hälsa vid Vadsbogymnasiet i Mariestad. Under projektets gång har flera aktiviteter genomförts, bland annat filmvisningar, temadagar och skapandet av Vadsbos änglar, som är en förening mot mobbning. Det andra priset går till Ungdomsprojektet, som bland annat verkar som elevcoacher vid högstadieskolor i sju kommuner i Skaraborg.

Västra nämndens priser går till Nolltoleransgruppen i Vedum samt fritidsgårdsverksamheten, Nossebra skola.

Östra nämndens ena pris går till ett projekt om arbetsmiljö och psykisk hälsa vid Vadsbogymnasiet i Mariestad. Under projektets gång har flera aktiviteter genomförts, bland annat filmvisningar, temadagar och skapandet av Vadsbos änglar, som är en förening mot mobbning. Det andra priset går till Ungdomsprojektet, som bland annat verkar som elevcoacher vid högstadieskolor i sju kommuner i Skaraborg.

Västra nämndens priser går till Nolltoleransgruppen i Vedum samt fritidsgårdsverksamheten, Nossebra skola.