22 okt 2014 18:23

07 jan 2015 10:21

Regionstyrelsens utskott är klara

POLITIK

I samband med regionstyrelsens möte i tisdags valdes utskotten för den kommande mandatperioden.

Undantaget är hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, som ersätts av en hälso- och sjukvårdsstyrelse efter nyår. Ledamöter till den styrelsen väljs vid regionfullmäktigemötet 25 november.

Jonas Andersson (FP) blir ordförande i HSU och Helén Eliasson (S) blir vice ordförande. Martin Andreasson (M), Tony Johansson (MP), Monica Selin (KD), Karin Engdahl (S) och Håkan Linnarsson (S) valdes till ledamöter. Bland ersättarna finns bland andra Anne-Charlotte Karlsson (S), Töreboda.

Johnny Magnusson (M) blir ordförande i ägarutskottet, medan Gert-Inge Andersson (S) valdes till vice ordförande. Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C), Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) är ledamöter. Conny Brännberg (KD), Skövde, är en av fem ersättare.

Gunilla Levén (M) från Vara valdes till ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) blir vice ordförande. Birgitta Adolfsson (FP), Cecilia Andersson (C), Tina Ehn (MP), Claes Redberg (S) ocgh Eva Olofsson (V) är ledamöter. Bland ersättarna finns Linn Brandström (M), Töreboda och Conny Brännberg (KD), Skövde.

Johnny Magnusson (M) och Gert-Inge Andersson (S) är ledamöter i det regionala pensionärsrådet.

I samband med regionstyrelsens möte i tisdags valdes utskotten för den kommande mandatperioden.

Undantaget är hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU, som ersätts av en hälso- och sjukvårdsstyrelse efter nyår. Ledamöter till den styrelsen väljs vid regionfullmäktigemötet 25 november.

Jonas Andersson (FP) blir ordförande i HSU och Helén Eliasson (S) blir vice ordförande. Martin Andreasson (M), Tony Johansson (MP), Monica Selin (KD), Karin Engdahl (S) och Håkan Linnarsson (S) valdes till ledamöter. Bland ersättarna finns bland andra Anne-Charlotte Karlsson (S), Töreboda.

Johnny Magnusson (M) blir ordförande i ägarutskottet, medan Gert-Inge Andersson (S) valdes till vice ordförande. Birgitta Losman (MP), Jonas Andersson (FP), Kristina Jonäng (C), Alex Bergström (S) och Håkan Linnarsson (S) är ledamöter. Conny Brännberg (KD), Skövde, är en av fem ersättare.

Gunilla Levén (M) från Vara valdes till ordförande i personalutskottet, Karin Engdahl (S) blir vice ordförande. Birgitta Adolfsson (FP), Cecilia Andersson (C), Tina Ehn (MP), Claes Redberg (S) ocgh Eva Olofsson (V) är ledamöter. Bland ersättarna finns Linn Brandström (M), Töreboda och Conny Brännberg (KD), Skövde.

Johnny Magnusson (M) och Gert-Inge Andersson (S) är ledamöter i det regionala pensionärsrådet.