23 okt 2014 17:13

23 jan 2015 15:52

Kömiljarden försvinner från och med 2016

Kömiljarden som ska korta vårdköerna försvinner från och med 2016.

Pengarna, som infördes då Göran Hägglund (KD) var socialminister, används för ökad tillgänglighet. Landsting som klarar att ge 70 procent av patienterna besök hos specialist eller behandling inom 60 dagar är garanterade pengar, de som klarar 80 procent får mera pengar.

För Västra Götalands del har utdelningen skiftat genom åren. 2009 fick regionen 174 miljoner och sedan dess har snittet legat på cirka 150 miljoner. Stundtals har dock regionen haft svårt att uppfylla målen och vissa månader har det inte blivit några pengar.

Slarvats

– Ändå har kömiljarden gett oss bättre tillgänglighet, även om det har slarvats de senaste åren. Det finns en viss rädsla att det inte blir lättare att undvika köer, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU, och tillägger:

– Pengarna vi fått har i princip använts till att korta köerna.

Han konstaterar att när kömiljarden avvecklas efter 2015 minskar statsbidraget med lika mycket. Även om en extra miljard tillförs 2015 så är det klart hur mycket som kommer att gå till tillgänglighet. Satsningarna på de mest sjuka äldre och patientsäkerhet som den gamla alliansregeringen sjösatte löper båda ut vid årsskiftet.

– Innan valet pratade S om två miljarder extra till vården. Det blev inte så mycket av det, säger Jonas Andersson.

Pengarna, som infördes då Göran Hägglund (KD) var socialminister, används för ökad tillgänglighet. Landsting som klarar att ge 70 procent av patienterna besök hos specialist eller behandling inom 60 dagar är garanterade pengar, de som klarar 80 procent får mera pengar.

För Västra Götalands del har utdelningen skiftat genom åren. 2009 fick regionen 174 miljoner och sedan dess har snittet legat på cirka 150 miljoner. Stundtals har dock regionen haft svårt att uppfylla målen och vissa månader har det inte blivit några pengar.

Slarvats

– Ändå har kömiljarden gett oss bättre tillgänglighet, även om det har slarvats de senaste åren. Det finns en viss rädsla att det inte blir lättare att undvika köer, säger Jonas Andersson (FP), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsutskott, HSU, och tillägger:

– Pengarna vi fått har i princip använts till att korta köerna.

Han konstaterar att när kömiljarden avvecklas efter 2015 minskar statsbidraget med lika mycket. Även om en extra miljard tillförs 2015 så är det klart hur mycket som kommer att gå till tillgänglighet. Satsningarna på de mest sjuka äldre och patientsäkerhet som den gamla alliansregeringen sjösatte löper båda ut vid årsskiftet.

– Innan valet pratade S om två miljarder extra till vården. Det blev inte så mycket av det, säger Jonas Andersson.

  • Alf Ehn