29 okt 2014 14:22

07 jan 2015 10:22

Arbetsförmedlingen stänger Skaraborgskontor

Verksamheten förnyas

Arbetsförmedlingen har kontor i samtliga Skaraborgskommuner, men några kommer att försvinna.
– Hur många vet vi inte ännu, säger distriktschefen Michael Leufkens.

Totalt har Arbetsförmedlingen 320 kontor i hela landet. Nu ska verksamheten förnyas och ledningen räknar med att cirka 100 kontor kommer att försvinna.

I Skaraborg har Arbetsförmedlingen kontor i samtliga 15 kommuner. Storleken och bemanningen varierar och om två veckor, då översynen är klar, kommer besked om vilka kontor som försvinner.

– En grundregel när vi tittar på saken är att ingen arbetssökande ska ha mer än en timmas restid från sitt gamla kontor till det nya. Vi kommer även att titta på kundflöden och kollektivtrafiken mellan olika orter, säger Leufkens, som är chef över förmedlingarna i nordvästra Götaland.

Han säger att medarbetarna lägger mycket tid på vägarna och att de nu ska samlas på större enheter. Personalstyrkan ska behållas och ett syfte är att frigöra personella resurser för att kunna arbeta mer med arbetsgivarna.

– Vi ska dessutom jobba med mer med digitala lösningar. I det hänseendet ligger vi långt efter flera andra. Många av våra kunder vill använda e-tjänster och digitala kanaler, säger Leufkens.

Totalt har Arbetsförmedlingen 320 kontor i hela landet. Nu ska verksamheten förnyas och ledningen räknar med att cirka 100 kontor kommer att försvinna.

I Skaraborg har Arbetsförmedlingen kontor i samtliga 15 kommuner. Storleken och bemanningen varierar och om två veckor, då översynen är klar, kommer besked om vilka kontor som försvinner.

– En grundregel när vi tittar på saken är att ingen arbetssökande ska ha mer än en timmas restid från sitt gamla kontor till det nya. Vi kommer även att titta på kundflöden och kollektivtrafiken mellan olika orter, säger Leufkens, som är chef över förmedlingarna i nordvästra Götaland.

Han säger att medarbetarna lägger mycket tid på vägarna och att de nu ska samlas på större enheter. Personalstyrkan ska behållas och ett syfte är att frigöra personella resurser för att kunna arbeta mer med arbetsgivarna.

– Vi ska dessutom jobba med mer med digitala lösningar. I det hänseendet ligger vi långt efter flera andra. Många av våra kunder vill använda e-tjänster och digitala kanaler, säger Leufkens.

  • Alf Ehn