29 okt 2014 12:39

23 jan 2015 15:30

Dyrare att gå till folktandvården

VÄSTRA GÖTALAND: Första höjningen på tre år

Det blir dyrare att gå till folktandvården. Från och med årsskiftet höjs priserna med i snitt 3,95 procent.
– Vi har inte höjt på tre år, säger tandvårdsdirektör Gunnar Eriksson.

Priserna höjdes senast 1 november 2011. Sedan dess har det varit en diskussion om hur framtida höjningar skulle gå till, dessutom har folktandvården fått kritik för höga priser på undersökningar.

– Vi hade motiv för priserna, men vi kommer inte att höja priserna på basundersökningar den här gången. Det kan verka inkonsekvent, vi grundar priserna på tids- och materialåtgång, men vi tittade på marknaden och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket rekommenderade priser, säger Gunnar Eriksson.

Däremot höjs priset på de flesta av åtgärderna med 3,95 procent i snitt.

Frisktandvård

Priserna på nio, av totalt tio, premiegrupper inom frisktandvården höjs med 3,49 procent i snitt. Det är bara vid nytecknande av avtal som de nya priserna gäller.

– De som har gällande avtal ligger kvar på de priserna. Det är grundtanken med frisktandvårdsavtalen; man ska veta exakt vad tandvården kostar de närmaste tre åren.

För grupperna ett till och med fyra, där 80 procent av de 140 000 avtalen i regionen finns, är höjningen 1,5 procent.

De fyra dyraste grupperna höjs något mer, men Gunnar Eriksson räknar med att de snart ska kunna få ta del av högkostnadsskyddet, som träder i kraft när avgiften överstiger 3 000 kronor.

– Vi hoppas verkligen att det blir så, vi har lobbat mycket för det och det skulle betyda mycket för den enskilde patienten. Dessutom får ju redan det allmänna tandvårdsbidraget räknas av från priset på frisktandvård.

Han betonar att de tre åren utan prishöjningar pressat klinikernas ekonomi.

– Klinikerna har hanterat det bra, men ju längre tiden går tar de negativa effekterna över.

Priserna höjdes senast 1 november 2011. Sedan dess har det varit en diskussion om hur framtida höjningar skulle gå till, dessutom har folktandvården fått kritik för höga priser på undersökningar.

– Vi hade motiv för priserna, men vi kommer inte att höja priserna på basundersökningar den här gången. Det kan verka inkonsekvent, vi grundar priserna på tids- och materialåtgång, men vi tittade på marknaden och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket rekommenderade priser, säger Gunnar Eriksson.

Däremot höjs priset på de flesta av åtgärderna med 3,95 procent i snitt.

Frisktandvård

Priserna på nio, av totalt tio, premiegrupper inom frisktandvården höjs med 3,49 procent i snitt. Det är bara vid nytecknande av avtal som de nya priserna gäller.

– De som har gällande avtal ligger kvar på de priserna. Det är grundtanken med frisktandvårdsavtalen; man ska veta exakt vad tandvården kostar de närmaste tre åren.

För grupperna ett till och med fyra, där 80 procent av de 140 000 avtalen i regionen finns, är höjningen 1,5 procent.

De fyra dyraste grupperna höjs något mer, men Gunnar Eriksson räknar med att de snart ska kunna få ta del av högkostnadsskyddet, som träder i kraft när avgiften överstiger 3 000 kronor.

– Vi hoppas verkligen att det blir så, vi har lobbat mycket för det och det skulle betyda mycket för den enskilde patienten. Dessutom får ju redan det allmänna tandvårdsbidraget räknas av från priset på frisktandvård.

Han betonar att de tre åren utan prishöjningar pressat klinikernas ekonomi.

– Klinikerna har hanterat det bra, men ju längre tiden går tar de negativa effekterna över.

Frisktandvårdsavtal

Grupp Nuv pris* Nytt pris* Nuv pris** Nytt pris**

1 45 50 57 62

2 60 61 72 73

3 75 76 87 83

4 110 110 122 122

5 155 166 167 178

6 205 223 217 235

7 285 317 297 329

8 385 446 397 458

9 555 653 567 665

10 805 885 817 897

* Gäller patienter upp till 29 år och över 75 år, som har 300 kronor i allmänt tandvårdsbidrag.

** Gäller patienter mellan 30 och 74 år, som har 150 kronor i allmänt tandvårdsbidrag.

Källa: Folktandvården