03 nov 2014 06:00

07 jan 2015 10:22

Patientens roll stärks

VÄSTRA GÖTALAND: Ny lag ska ge mer information och tillgänglighet

En ny patientlag gäller från och med årsskiftet.
– Patienten ska få mer och bättre information, säger hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö.

Den nya lagen innehåller flera delar som ska stärka patientens roll. Tillgänglighet, information, samtycke och delaktighet är nyckelord.

– Vi ser ofta i enkäter att patienterna inte känner sig delaktiga. Nu kommer det att ställas högre krav på vårdgivarna. De ska bland annat kunna ge information om hela vårdepisoden, så att patienten kan se hela kedjan och inte behöva fundera över vad som händer och vilka möjligheter som finns, säger Susanne Tedsjö.

En nyhet är att patienten kan söka offentligt finansierad primärvård, öppen specialiserad vård och högspecialiserad vård (om patienten inte behöver läggas in) i hela landet. När det sker ska vårdgivarna enbart prioritera patienter efter medicinska behov. Var patienten bor spelar ingen roll. Alla ska behandlas lika.

Däremot gäller lagen inte slutenvård, då behandlingen kräver att patienten läggs in.

Gäller det öppen specialistvård som har remisskrav gäller vårdlandstingets regler, för att säkra att vården sker på samma villkor som för de egna invånarna. Vårdgarantin gäller dock bara i hemlandstinget.

– Men det går att lista på sig på en vårdcentral i ett annat landsting, säger Tedsjö.

Andra bedömning

En patient som inte är nöjd med ett utlåtande eller beslut från en läkare, har rätt till en andra medicinsk bedömning och ska få all information som behövs av sin vårdgivare.

– Vi ska kunna hjälpa till med det, så gott det går, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Tror du att många kommer att söka vård i andra landsting?

– Några blir det säkert, men vi ska vara så bra att de inte ska behöva göra det.

Lagen träder i kraft om två månader och det gäller att alla vårdgivare får information.

– Vi har precis skickat ut info till förvaltningarna om vad som gäller; de har ju ansvaret för att lagen följs. Vi har även frågat om det är något de vill ha hjälp med, säger Söderström och tillägger:

– Ett problem är de patienter som, av olika skäl, i dag inte är så delaktiga i sin vård. Hur ska vi få dem mer aktiva och kan vi göra något extra för dem?

I lagen finns även bestämmelser över barns inflytande över sin egen vård.

– Barnkonventionen gäller, även barn har rätt till ett bra bemötande, säger Susanne Tedsjö.

Den nya lagen innehåller flera delar som ska stärka patientens roll. Tillgänglighet, information, samtycke och delaktighet är nyckelord.

– Vi ser ofta i enkäter att patienterna inte känner sig delaktiga. Nu kommer det att ställas högre krav på vårdgivarna. De ska bland annat kunna ge information om hela vårdepisoden, så att patienten kan se hela kedjan och inte behöva fundera över vad som händer och vilka möjligheter som finns, säger Susanne Tedsjö.

En nyhet är att patienten kan söka offentligt finansierad primärvård, öppen specialiserad vård och högspecialiserad vård (om patienten inte behöver läggas in) i hela landet. När det sker ska vårdgivarna enbart prioritera patienter efter medicinska behov. Var patienten bor spelar ingen roll. Alla ska behandlas lika.

Däremot gäller lagen inte slutenvård, då behandlingen kräver att patienten läggs in.

Gäller det öppen specialistvård som har remisskrav gäller vårdlandstingets regler, för att säkra att vården sker på samma villkor som för de egna invånarna. Vårdgarantin gäller dock bara i hemlandstinget.

– Men det går att lista på sig på en vårdcentral i ett annat landsting, säger Tedsjö.

Andra bedömning

En patient som inte är nöjd med ett utlåtande eller beslut från en läkare, har rätt till en andra medicinsk bedömning och ska få all information som behövs av sin vårdgivare.

– Vi ska kunna hjälpa till med det, så gott det går, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Tror du att många kommer att söka vård i andra landsting?

– Några blir det säkert, men vi ska vara så bra att de inte ska behöva göra det.

Lagen träder i kraft om två månader och det gäller att alla vårdgivare får information.

– Vi har precis skickat ut info till förvaltningarna om vad som gäller; de har ju ansvaret för att lagen följs. Vi har även frågat om det är något de vill ha hjälp med, säger Söderström och tillägger:

– Ett problem är de patienter som, av olika skäl, i dag inte är så delaktiga i sin vård. Hur ska vi få dem mer aktiva och kan vi göra något extra för dem?

I lagen finns även bestämmelser över barns inflytande över sin egen vård.

– Barnkonventionen gäller, även barn har rätt till ett bra bemötande, säger Susanne Tedsjö.

  • Alf Ehn