06 nov 2014 18:30

07 jan 2015 10:02

SD vill ge mer pengar till psykiatrin

VÄSTRA GÖTALAND: Frysta anslag till kultur och miljö

Sverigedemokraternas regionbudget innehåller mer pengar till psykiatrin men frysta anslag till miljö och kultur. Partiet räknar även med att höja skatten.

SD lade ett budgetförslag i somras och är nu klara med stora delar av sin tilläggsbudget, som kommer att läggas fram för fullmäktige den 25 november.

Partiet betonar att ett inrättande av ett ”Centrum för logistik och vårdkedjor”, som ska sprida goda idéer och exempel inom regionen, samt arbetet med en regiongemensam produktionsplanering, som ska leda till fler specialiserade enheter, ska på sikt leda till stora besparingar.

SD oroas över den ökade psykiska ohälsan, och vill öka medlen främst till ungdomspsykiatrin. Miljönämnden ska klara sin verksamhet utan höjda anslag. Kulturnämnden ska också ligga kvar på samma nivå som tidigare, men verksamheten bör effektiviseras.

Partiet anser att självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken bör vara 60 procent. Nu ligger den på cirka 53 procent.

– Alliansen har övergett målet, men vi vill nå dit på sikt. Skattebetalarna ska inte behöva betala en ökad kollektivtrafik, den måste betala sig själv. Vi vill inte göra någon chockhöjning och några kronor mer för en biljett gör ju inte så mycket, säger oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi.

Ska skatten höjas?

– Utgångspunkten har varit att den inte ska höjas. Vi måste nog göra det, men inte med så mycket (35 öre) som MP och Alliansen vill. Vi återkommer i den frågan.

SD lade ett budgetförslag i somras och är nu klara med stora delar av sin tilläggsbudget, som kommer att läggas fram för fullmäktige den 25 november.

Partiet betonar att ett inrättande av ett ”Centrum för logistik och vårdkedjor”, som ska sprida goda idéer och exempel inom regionen, samt arbetet med en regiongemensam produktionsplanering, som ska leda till fler specialiserade enheter, ska på sikt leda till stora besparingar.

SD oroas över den ökade psykiska ohälsan, och vill öka medlen främst till ungdomspsykiatrin. Miljönämnden ska klara sin verksamhet utan höjda anslag. Kulturnämnden ska också ligga kvar på samma nivå som tidigare, men verksamheten bör effektiviseras.

Partiet anser att självfinansieringsgraden inom kollektivtrafiken bör vara 60 procent. Nu ligger den på cirka 53 procent.

– Alliansen har övergett målet, men vi vill nå dit på sikt. Skattebetalarna ska inte behöva betala en ökad kollektivtrafik, den måste betala sig själv. Vi vill inte göra någon chockhöjning och några kronor mer för en biljett gör ju inte så mycket, säger oppositionsrådet Heikki Klaavuniemi.

Ska skatten höjas?

– Utgångspunkten har varit att den inte ska höjas. Vi måste nog göra det, men inte med så mycket (35 öre) som MP och Alliansen vill. Vi återkommer i den frågan.

  • Alf Ehn