07 nov 2014 06:00

23 jan 2015 15:53

Ebolaambulansen är redo

SKARABORG: Inplastat fordon ska forsla smittade patienter

Skaraborgs sjukhus ebolaambulans är klar för användning – om det skulle behövas.

Ambulansen, som preparerats för att transportera patienter med misstänkt ebolasmitta till infektionsavdelningen på Skaraborgs sjukhus, blev klar i veckan. När vi besökte ambulansstationen i Skövde, höll driftansvarige Ove Berlin och Redzep Cnzmic på att avsluta jobbet.

Resultatet blev en ambulans där den mesta av inredningen plockats bort eller omsorgsfullt plastats in. Hela inredet är omsorgsfullt täckt med plast för att underlätta en kommande sanering. Inget har lämnats åt slumpen, luckorna är tätade. Känslan av att vara inne i ett ostpaket är oundviklig.

– Vi har använt tre rullar silvertejp för att allt ska vara tätt, berättar Ove Berlin.

Av den tidigare utrustningen är det bara en sug och syrgasapparaturen som finns tillgänglig, sedan kommer personalen att ha nödvändig utrustning med sig.

– De ska mest övervaka patienten att se till att den har det bra, säger enhetschefen Annelie Sundén-Gustavsson.

Hela arbetet med inplastningen har skett enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

– Övriga ambulansorganisationer i regionen har utrustat sina bilar på liknande sätt. Vi har stämt av med varandra, säger Annelie Sundén-Gustavsson.

Placeras i Skara

Ambulansen har placerats vid stationen i Skara. Där har cirka 20 medarbetare fått utbildning om hur de ska förhålla sig om de får köra någon patient som misstänks ha ebolasmitta.

– Vi har valt att ha ambulansen och den aktuella personalen på en mindre arbetsplats. Det blir lättare med utbildning, utrustning och material, säger Annelie Sundén-Gustavsson.

När – och om – det blir aktuellt med en transport kommer fyra från personalen, två i förarhytten och lika många hos patienten i den inplastade hytten, att finnas i ambulansen. De som har kontakt med patienten har specialutrustning, med bland annat vattentät overall, gummistövlar, munskydd, visir och tre lager handskar.

När uppdraget är utfört klär personalen av sig, efter noggranna rutiner, och utrustningen tas om hand. De som kört ambulansen, ser till att den kommer tillbaka till Skara där den låses och plomberas i väntan på provsvar som det handlade om ebola eller inte.

Om patienten är smittad kommer Skas att ta hjälp av högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset Linköping med instruktioner om hur saneringen ska skötas.

Ambulansen, som preparerats för att transportera patienter med misstänkt ebolasmitta till infektionsavdelningen på Skaraborgs sjukhus, blev klar i veckan. När vi besökte ambulansstationen i Skövde, höll driftansvarige Ove Berlin och Redzep Cnzmic på att avsluta jobbet.

Resultatet blev en ambulans där den mesta av inredningen plockats bort eller omsorgsfullt plastats in. Hela inredet är omsorgsfullt täckt med plast för att underlätta en kommande sanering. Inget har lämnats åt slumpen, luckorna är tätade. Känslan av att vara inne i ett ostpaket är oundviklig.

– Vi har använt tre rullar silvertejp för att allt ska vara tätt, berättar Ove Berlin.

Av den tidigare utrustningen är det bara en sug och syrgasapparaturen som finns tillgänglig, sedan kommer personalen att ha nödvändig utrustning med sig.

– De ska mest övervaka patienten att se till att den har det bra, säger enhetschefen Annelie Sundén-Gustavsson.

Hela arbetet med inplastningen har skett enligt Socialstyrelsens rekommendationer.

– Övriga ambulansorganisationer i regionen har utrustat sina bilar på liknande sätt. Vi har stämt av med varandra, säger Annelie Sundén-Gustavsson.

Placeras i Skara

Ambulansen har placerats vid stationen i Skara. Där har cirka 20 medarbetare fått utbildning om hur de ska förhålla sig om de får köra någon patient som misstänks ha ebolasmitta.

– Vi har valt att ha ambulansen och den aktuella personalen på en mindre arbetsplats. Det blir lättare med utbildning, utrustning och material, säger Annelie Sundén-Gustavsson.

När – och om – det blir aktuellt med en transport kommer fyra från personalen, två i förarhytten och lika många hos patienten i den inplastade hytten, att finnas i ambulansen. De som har kontakt med patienten har specialutrustning, med bland annat vattentät overall, gummistövlar, munskydd, visir och tre lager handskar.

När uppdraget är utfört klär personalen av sig, efter noggranna rutiner, och utrustningen tas om hand. De som kört ambulansen, ser till att den kommer tillbaka till Skara där den låses och plomberas i väntan på provsvar som det handlade om ebola eller inte.

Om patienten är smittad kommer Skas att ta hjälp av högisoleringsenheten vid Universitetssjukhuset Linköping med instruktioner om hur saneringen ska skötas.

  • Alf Ehn