11 nov 2014 18:00

23 jan 2015 15:30

Majoritetens budget godkändes

VÄSTRA GÖTALAND: Reservation från oppositionen

Regionstyrelsen godkände majoritetens budget för 2015, men oppositionen reserverade sig.

Majoritetens (MP+Alliansen) budget är i stora drag den som dåvarande ledningen tog i våras. Bland justeringarna märks tillskott på 750 miljoner till sjukvården, 100 miljoner för att stärka akutvårdkedjorna samt 200 miljoner, under de närmaste tre åren, som ska förstärka psykiatrin. Kollektivtrafikens taxor ska höjas med maximalt fem procent per år.

En skattehöjning på 35 öre, till 11,48, krävs för att finansiera kalaset.

Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen, konstaterade att han hellre sett betydligt färre mål i budget.

– Sex till åtta mål är bättre, då blir det ett skarpare sätt att jobba. Nu är det många mål, men vi får jobba med det inför 2016 och 2017.

Finns det några luckor i budgeten?

– Hoppas inte det, men mycket är osäkert. Skaraborgs sjukhus är ett exempel. Skas har klarat både ekonomi och tillänglighet tidigare, men nu är det en nedgång. Det är väldigt svårt att veta om den är tillfällig.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot regionstyrelsens beslut att godkänna budgeten. Sverigedemokraterna, som ännu inte fått klart sin tilläggsbudget, deltog inte i beslutet.

Budgeten spikas vid regionfullmäktige den 25 november.

En motion från S, MP och V om att regionen ska utreda om det finns möjlighet exportera sötvatten från Vänern, ansågs besvarad. Styrelsen vill att regionutvecklingsnämnden ska undersöka om det finns intresse bland övriga parter inom det så kallade Vänersamarbetet att utreda frågan.

Pågatågseffekten

Miljöpartiets motion om att den så kallade Pågatågseffekten ska tas till Västra Götaland, bedömdes som besvarad. Kollektivtrafiknämnden, berörda kommuner och Västtrafik ska komplettera tågstrategin för att uppnå motsvarande effekt i regionen. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig.

Majoritetens (MP+Alliansen) budget är i stora drag den som dåvarande ledningen tog i våras. Bland justeringarna märks tillskott på 750 miljoner till sjukvården, 100 miljoner för att stärka akutvårdkedjorna samt 200 miljoner, under de närmaste tre åren, som ska förstärka psykiatrin. Kollektivtrafikens taxor ska höjas med maximalt fem procent per år.

En skattehöjning på 35 öre, till 11,48, krävs för att finansiera kalaset.

Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen, konstaterade att han hellre sett betydligt färre mål i budget.

– Sex till åtta mål är bättre, då blir det ett skarpare sätt att jobba. Nu är det många mål, men vi får jobba med det inför 2016 och 2017.

Finns det några luckor i budgeten?

– Hoppas inte det, men mycket är osäkert. Skaraborgs sjukhus är ett exempel. Skas har klarat både ekonomi och tillänglighet tidigare, men nu är det en nedgång. Det är väldigt svårt att veta om den är tillfällig.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot regionstyrelsens beslut att godkänna budgeten. Sverigedemokraterna, som ännu inte fått klart sin tilläggsbudget, deltog inte i beslutet.

Budgeten spikas vid regionfullmäktige den 25 november.

En motion från S, MP och V om att regionen ska utreda om det finns möjlighet exportera sötvatten från Vänern, ansågs besvarad. Styrelsen vill att regionutvecklingsnämnden ska undersöka om det finns intresse bland övriga parter inom det så kallade Vänersamarbetet att utreda frågan.

Pågatågseffekten

Miljöpartiets motion om att den så kallade Pågatågseffekten ska tas till Västra Götaland, bedömdes som besvarad. Kollektivtrafiknämnden, berörda kommuner och Västtrafik ska komplettera tågstrategin för att uppnå motsvarande effekt i regionen. Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig.

  • Alf Ehn

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.