19 nov 2014 16:20

07 jan 2015 10:02

Regionen tittar på effekter av vårdvalet

Regionen ska utreda effekterna av vårdvalet men Socialdemokraterna hade önskat mer.
– Ni kommer vi att utreda oss själva, säger Helén Eliasson (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, HSU.

Kraven på att utreda vilka negativa effekter vårdvalet, som infördes i primärvården 2009, haft för regionen väcktes efter Riksrevisionens kritik som publicerades förra veckan. I rapporten beskrevs reformen bland annat som något för de rika och friska. Undanträngningseffekter lyftes fram och utvecklingen i Region Skåne och Västra Götaland lyftes fram.

Inför HSU:s tisdagsmöte begärde Socialdemokraterna en utredning. Nu blir det så, men hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström ska snart vara klar.

– Vi får se om det stämmer med vår egen bild. Det var flera bitar i rapporten jag inte kände igen, bland annat påståendet att de flesta etableringarna skett i socioekonomiskt starka områden. Vi ser ju en kraftig ökning av vårdcentraler i exempelvis nordöstra Göteborg. I flera relativt små kommuner i Skaraborg finns det ju numera två vårdcentraler, säger Jonas Andersson (FP) ordförande HSU.

S ville lägga ett utredningsuppdrag och kanske ta in extern hjälp.

– Nu får Ann Söderström inte lång tid på sig och vi kommer att utreda oss själva. Vi ser allvarligt på det här, säger Helén Eliasson.

Läkemedel mot hepatit C

Utskottet beslöt även att finansiera introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C. Läkemedlen, som är dyra, föreslås införas för behandling av prioriterade patientgrupper. Kostnaden för de närmaste två åren beräknas till 220 miljoner.

5,58 miljoner kronor årligen satsas under de två närmaste åren för att delfinansiera 15 PTP-tjänster (psykologer under utbildning) in om VG Primärvård.

Regionen har följt upp de ändrade reglerna för subventionering av preventivmedel. En av slutsatserna är att antalet användare minskat, men att en ny uppföljning ska göras.

Kraven på att utreda vilka negativa effekter vårdvalet, som infördes i primärvården 2009, haft för regionen väcktes efter Riksrevisionens kritik som publicerades förra veckan. I rapporten beskrevs reformen bland annat som något för de rika och friska. Undanträngningseffekter lyftes fram och utvecklingen i Region Skåne och Västra Götaland lyftes fram.

Inför HSU:s tisdagsmöte begärde Socialdemokraterna en utredning. Nu blir det så, men hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström ska snart vara klar.

– Vi får se om det stämmer med vår egen bild. Det var flera bitar i rapporten jag inte kände igen, bland annat påståendet att de flesta etableringarna skett i socioekonomiskt starka områden. Vi ser ju en kraftig ökning av vårdcentraler i exempelvis nordöstra Göteborg. I flera relativt små kommuner i Skaraborg finns det ju numera två vårdcentraler, säger Jonas Andersson (FP) ordförande HSU.

S ville lägga ett utredningsuppdrag och kanske ta in extern hjälp.

– Nu får Ann Söderström inte lång tid på sig och vi kommer att utreda oss själva. Vi ser allvarligt på det här, säger Helén Eliasson.

Läkemedel mot hepatit C

Utskottet beslöt även att finansiera introduktionen av nya läkemedel mot hepatit C. Läkemedlen, som är dyra, föreslås införas för behandling av prioriterade patientgrupper. Kostnaden för de närmaste två åren beräknas till 220 miljoner.

5,58 miljoner kronor årligen satsas under de två närmaste åren för att delfinansiera 15 PTP-tjänster (psykologer under utbildning) in om VG Primärvård.

Regionen har följt upp de ändrade reglerna för subventionering av preventivmedel. En av slutsatserna är att antalet användare minskat, men att en ny uppföljning ska göras.

  • Alf Ehn

VG Primärvård infördes 2009

Västra Götalandsregionen införde 2009 en vårdvalsmodell i primärvården, VG Primärvård. Syftet var att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården. Alla invånare över 16 år kan välja bland cirka 200 vårdcentraler, privata och offentliga, som har godkänts av Västra Götalandsregionen. Samma krav ställs på alla vårdcentraler och i krav- och kvalitetsboken finns det samlade reglementet.

Källa: Västra Götalandsregionen

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.