22 nov 2014 11:10

23 jan 2015 15:54

Regionen ska bryta tablettrenden

Förbrukningen av sömn- och lugnande medel minskar i regionen men är högst i landet.
– Minskningen är än så länge marginell men budskapet börjar nå fler, säger projektledaren Claes Ridderbjelke.

Under 2013 åt nästan fyra procent (39,5 av 1 000 invånare) regelbundet sömn- eller lugnande medel i regionen. Förskrivningen är den högsta i landet, men jämfört med 2012 var det en mindre minskning på cirka en procent. Regionens egen statistik över förbrukningen fram till och med juli i år visar att trenden håller i sig. Att många patienter har recept, som sträcker sig över lång tid, gör att minskningen tar längre tid.

Många i patientgruppen har fastnat i det som ibland kallas lågdosberoende. De tar det läkaren skriver ut men har svårt att klara sig utan medicinen.

– Farmakologisk behandling blir en snabb lösning som många i dagens samhälle väljer, men den har klara nackdelar.

Regionen tog beslut om ett projekt som ska minska förbrukningen förra året. Arbetet har pågått sedan dess och inriktningen har varit att minska antalet nyinsättningar. Fokus har legat på primärvården, där 62 procent av alla nyinsättningar av de aktuella läkemedlen görs.

– Vi har hunnit med 60 vårdcentralsbesök och även försökt bjuda in oss så fort läkarna har någon fortbildning.

Regionledningens ansvar, utveckling av styrsystemen, information till allmänheten, utveckling och ökad användning av icke farmakologiska metoder är åtgärder inom projektet. Under det fortsatta arbetet ska det lämnas förslag på hur patienter som vill avsluta behandlingen ska stödjas.

”Inte så enkelt”

Många ser ett tydligt samband mellan ökad förskrivning av sömn- och lugnande medel och bristen på psykiatriker och psykologer. Jonas Andersson (FP) ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, säger att det inte är så enkelt.

– Mycket förskrivs i primärvården, de flesta av de patienterna är inte i kontakt med länssjukvården. Samtidigt ska inte den typen av patienter behandlas för länge med medicin.

Vice ordförande Helén Eliasson (S), håller med:

– Det finns en annan verktygslåda, med alternativa behandlingsmetoder. Vi har haft problemet länge, vilket känns skämmigt.

Under 2013 åt nästan fyra procent (39,5 av 1 000 invånare) regelbundet sömn- eller lugnande medel i regionen. Förskrivningen är den högsta i landet, men jämfört med 2012 var det en mindre minskning på cirka en procent. Regionens egen statistik över förbrukningen fram till och med juli i år visar att trenden håller i sig. Att många patienter har recept, som sträcker sig över lång tid, gör att minskningen tar längre tid.

Många i patientgruppen har fastnat i det som ibland kallas lågdosberoende. De tar det läkaren skriver ut men har svårt att klara sig utan medicinen.

– Farmakologisk behandling blir en snabb lösning som många i dagens samhälle väljer, men den har klara nackdelar.

Regionen tog beslut om ett projekt som ska minska förbrukningen förra året. Arbetet har pågått sedan dess och inriktningen har varit att minska antalet nyinsättningar. Fokus har legat på primärvården, där 62 procent av alla nyinsättningar av de aktuella läkemedlen görs.

– Vi har hunnit med 60 vårdcentralsbesök och även försökt bjuda in oss så fort läkarna har någon fortbildning.

Regionledningens ansvar, utveckling av styrsystemen, information till allmänheten, utveckling och ökad användning av icke farmakologiska metoder är åtgärder inom projektet. Under det fortsatta arbetet ska det lämnas förslag på hur patienter som vill avsluta behandlingen ska stödjas.

”Inte så enkelt”

Många ser ett tydligt samband mellan ökad förskrivning av sömn- och lugnande medel och bristen på psykiatriker och psykologer. Jonas Andersson (FP) ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, säger att det inte är så enkelt.

– Mycket förskrivs i primärvården, de flesta av de patienterna är inte i kontakt med länssjukvården. Samtidigt ska inte den typen av patienter behandlas för länge med medicin.

Vice ordförande Helén Eliasson (S), håller med:

– Det finns en annan verktygslåda, med alternativa behandlingsmetoder. Vi har haft problemet länge, vilket känns skämmigt.

  • Alf Ehn

Förbrukning i landet 2013

Län Antal*

Västra Götaland 39,5

Kronoberg 38,7

Värmland 38,2

Kalmar 35,8

Region Skåne 35,4

Västmanland 34,8

Riket 32,4

Stockholm 32,0

Gävleborg 31,9

Jönköping 31,6

Uppsala 31,6

Blekinge 30,4

Halland 30,3

Jämtland 28,8

Västerbotten 28,5

Gotland 28,5

Dalarna 26,9

Östergötland 26,1

Västernorrland 25,0

Norrbotten 24,4

Sörmland 22,4

Örebro 22,1

* Antal personer med regelbunden användning av lugnande medel/sömnmedel, per 1 000 invånare i åldern 20-79 år.

Källa: Läkemedelsregistret, Socialstyrelen

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.