25 nov 2014 18:30

07 jan 2015 10:23

Ska lösa akuta problem

VÄSTRA GÖTALAND: Rödgrönt förslag blev blågrön budget

Den rödgröna budgeten för 2015 justerades efter en blågrön modell och antogs av regionfullmäktige.
– Vi har förändrat med varsam hand, sa Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

I våras lade S+MP+V en budget för 2015, men konstellationen förlorade valet och nu styr Alliansen med stöd av MP.

Ledningen ville inte ändra budgeten, som ligger på cirka 45 miljarder, alltför mycket och det blev mest mindre ändringar. Det blir en skattehöjning med 35 öre till 11,48 kronor. Dessutom finns det en satsning på 750 miljoner till sjukhusen. Det finns även satsningar på akutvårdkedjan, psykiatrin och närsjukvård.

– Vården orkar inte med att ge medborgarna vad de behöver, de stora sjukhusgrupperna saknar framtidstro och arbetsro, förklarade Magnusson angående de 750 miljonerna.

Gert-Inge Andersson (S) betonade att det hänt en del sedan debatten i juni.

– Nu pratar Johnny Magnusson om en skattehöjning på 35 öre, i juni sa han att det inte behövdes. Vi accepterar höjningen, men vill lägga 500 miljoner extra på vården och slopa avkastningskravet. Samtidigt tackar vi den nya majoriteten, för att den inte skrivit in några nya vårdval.

Sverigedemokraternas Heikki Klaavuniemi förde fram att effektiviseringskravet ska ligga kvar, samt att partiet vill inrätta ett centrum för logistik och vårdkedjor samt att arbetet med regional produktionsplanering ska fortsätta:

– Men ledningen lägger en eldsläckarbudget. Vi vill att kollektivtrafiken ska bära mer av sina kostnader. Miljönämnden och kulturnämnden ska inte heller prioriteras.

Efter några timmars debatt klubbades budgeten. S, V och SD reserverade sig mot beslutet.

Vårdvalsfrågor

Under frågestunden tog oppositionen upp Riksrevisionens kritik mot vårdvalet. Bland menar myndigheten att reformen blivit något för de rika och friska. Håkan Linnarsson (S) upprepade kravet på en utredning av hur effekterna blivit i Västra Götaland.

– Riksrevisionen är en extern granskare, men hälso- och sjukvårdsdirektören ska analysera rapporten och visar sig att det finns substans i kritiken ska vi göra en utredning och eventuellt ta in en extern kraft, sa Johnny Magnusson (M).

I en interpellation undrade Heikki Klaavuniemi (SD) bland annat hur stor del av de ekologiska produkterna som köps in, som kommer från utlandet.

Lena Hult (S), ordförande i servicenämnden, berättade att regionen i år hittills köpt in ekologiska varor för 41 miljoner. Av dem kommer drygt hälften från andra länder:

– Bland annat handlar det om kaffe och bananer. Det måste vi köpa från utlandet.

Pågatågseffekt

Birgitta Losmans (MP) motion om att satsa på mindre järnvägslinjer och ta pågatågseffekten till Västra Götaland blev bifallen. Nu ska regionen, kommunerna och Västtrafik komplettera regionens tågstrategi.

S kritiserade beslutet:

– Vad kommer det att kosta? Det är lättare att säga tulipanaros än att göra en, sa Lena Malm.

Motionen om att undersöka om Västra Götaland kan exportera sötvatten besvarades och nu ska regionutvecklingsnämnden undersöka intresset bland övriga parter inom Vänersamarbetet, om möjligheterna ska utredas.

I våras lade S+MP+V en budget för 2015, men konstellationen förlorade valet och nu styr Alliansen med stöd av MP.

Ledningen ville inte ändra budgeten, som ligger på cirka 45 miljarder, alltför mycket och det blev mest mindre ändringar. Det blir en skattehöjning med 35 öre till 11,48 kronor. Dessutom finns det en satsning på 750 miljoner till sjukhusen. Det finns även satsningar på akutvårdkedjan, psykiatrin och närsjukvård.

– Vården orkar inte med att ge medborgarna vad de behöver, de stora sjukhusgrupperna saknar framtidstro och arbetsro, förklarade Magnusson angående de 750 miljonerna.

Gert-Inge Andersson (S) betonade att det hänt en del sedan debatten i juni.

– Nu pratar Johnny Magnusson om en skattehöjning på 35 öre, i juni sa han att det inte behövdes. Vi accepterar höjningen, men vill lägga 500 miljoner extra på vården och slopa avkastningskravet. Samtidigt tackar vi den nya majoriteten, för att den inte skrivit in några nya vårdval.

Sverigedemokraternas Heikki Klaavuniemi förde fram att effektiviseringskravet ska ligga kvar, samt att partiet vill inrätta ett centrum för logistik och vårdkedjor samt att arbetet med regional produktionsplanering ska fortsätta:

– Men ledningen lägger en eldsläckarbudget. Vi vill att kollektivtrafiken ska bära mer av sina kostnader. Miljönämnden och kulturnämnden ska inte heller prioriteras.

Efter några timmars debatt klubbades budgeten. S, V och SD reserverade sig mot beslutet.

Vårdvalsfrågor

Under frågestunden tog oppositionen upp Riksrevisionens kritik mot vårdvalet. Bland menar myndigheten att reformen blivit något för de rika och friska. Håkan Linnarsson (S) upprepade kravet på en utredning av hur effekterna blivit i Västra Götaland.

– Riksrevisionen är en extern granskare, men hälso- och sjukvårdsdirektören ska analysera rapporten och visar sig att det finns substans i kritiken ska vi göra en utredning och eventuellt ta in en extern kraft, sa Johnny Magnusson (M).

I en interpellation undrade Heikki Klaavuniemi (SD) bland annat hur stor del av de ekologiska produkterna som köps in, som kommer från utlandet.

Lena Hult (S), ordförande i servicenämnden, berättade att regionen i år hittills köpt in ekologiska varor för 41 miljoner. Av dem kommer drygt hälften från andra länder:

– Bland annat handlar det om kaffe och bananer. Det måste vi köpa från utlandet.

Pågatågseffekt

Birgitta Losmans (MP) motion om att satsa på mindre järnvägslinjer och ta pågatågseffekten till Västra Götaland blev bifallen. Nu ska regionen, kommunerna och Västtrafik komplettera regionens tågstrategi.

S kritiserade beslutet:

– Vad kommer det att kosta? Det är lättare att säga tulipanaros än att göra en, sa Lena Malm.

Motionen om att undersöka om Västra Götaland kan exportera sötvatten besvarades och nu ska regionutvecklingsnämnden undersöka intresset bland övriga parter inom Vänersamarbetet, om möjligheterna ska utredas.

  • Alf Ehn

Prisade av regionen

Suicidprevention Väst som arbetar aktivt för att minska antalet självmord, inte bara i Västra Götaland utan i hela landet och internationellt, fick folkhälsostipendiet på 50 000 kronor.

Ungdomsmottagningarna i Fyrbodal och hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevalla fick jämställdhetspriset på 25 000 kronor för jobbet att få fler pojkar och unga män att besöka mottagningarna.

Källa: Västra Götalandsregionen