26 nov 2014 10:57

07 jan 2015 10:03

Förseningar i tågrafiken

Ett datatekniskt fel har orsakat förseningar i all tågtrafik till och från Göteborgs central. Förseningarna påverkar trafiken på västra stamban mot Skövde och Töreboda. Anslutande trafik från Falköping mot Nässjö samt anslutningar från Herrljunga mot Mariestad blir också försenade. Förseningarna beräknas vara under hela förmiddagen.

Ett datatekniskt fel har orsakat förseningar i all tågtrafik till och från Göteborgs central. Förseningarna påverkar trafiken på västra stamban mot Skövde och Töreboda. Anslutande trafik från Falköping mot Nässjö samt anslutningar från Herrljunga mot Mariestad blir också försenade. Förseningarna beräknas vara under hela förmiddagen.