29 nov 2014 10:25

07 jan 2015 10:23

Återkrav på regionägt turistbolag

UPPHANDLING

Västsvenska turistrådet har redan fått bakläxa i rätten för en otillåten upphandling av konsulttjänster.

Upphandlingen kan stå det regionägda bolaget dyrt, då Tillväxtverket kräver tillbaka utbetalade bidrag på drygt en halv miljon kronor, enligt nyhetsbyrån Sirén. Västsvenska turistrådet beviljades pengarna som en del av projektet DEX, Destinationsutveckling för export.

Västsvenska turistrådet har redan fått bakläxa i rätten för en otillåten upphandling av konsulttjänster.

Upphandlingen kan stå det regionägda bolaget dyrt, då Tillväxtverket kräver tillbaka utbetalade bidrag på drygt en halv miljon kronor, enligt nyhetsbyrån Sirén. Västsvenska turistrådet beviljades pengarna som en del av projektet DEX, Destinationsutveckling för export.