30 nov 2014 11:00

07 jan 2015 10:23

Unik mätmetod av älgens foder

SKARABORG: Kartläggning av ungskogen i Skaraborg

När älgen själv får välja är det rönn, ask, sälg och ek som gäller. Men skogen i Skaraborg domineras av gran och björk.
– Brist på bra foder påverkar både skog och älgstam, säger Christer Kalén på Skogsstyrelsen.

Älgens fodersituation har kartlagts genom ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa tillsammans med Skogsstyrelsen har mätt trädslag och kvalitet på drygt 1 600 provytor i norra och södra Skaraborg (Älgförvaltningsområde 6 och 7).

Totalt har mätvärden på 11 000 träd registrerats, vilket aldrig har hänt i Sverige tidigare.

– Det är unikt och metoden har visat sig vara mycket tillförlitlig. De som deltagit i projektet har gjort ett mycket bra arbete.

Som potatis

Studien visar det man redan befarat: Älgens tillgång på bra foder - med andra ord älgens favoritföda – är starkt begränsad i vårt område.

– Om skogen domineras av gran och björk går älgen på tallen i stället, vilket leder till att skogs- och markägare i högre utsträckning väljer att plantera ännu mer gran i ungskogen för att undvika skador. Om tillgången på lägre trädslag som rönn, ask, sälg och ek då är dålig blir det en ond spiral där älgens foder blir sämre och allt mer tall skadas, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen som i går presenterade studien vid en stor träff på Billingehus.

Syftet med mätningen är att sprida information om hur en mer varierad ungskog påverkar både kvaliteten på älgens foder och minskar skadorna på ungskogen.

– Tallen är lite som potatis för älgen. Finns det inget annat så går älgen på tallen, men den äter hellre andra trädslag.

Kan fodertillgången påverka älgen att ta sig in i trädgårdar?

– Det finns ingen studie som visar det men älgen är kräsen och väldigt medveten om sin omgivning, så den väljer ut och lär sig snabbt var födan finns, säger Christer Kalén.

Älgens fodersituation har kartlagts genom ett arbetsmarknadsprojekt där arbetslösa tillsammans med Skogsstyrelsen har mätt trädslag och kvalitet på drygt 1 600 provytor i norra och södra Skaraborg (Älgförvaltningsområde 6 och 7).

Totalt har mätvärden på 11 000 träd registrerats, vilket aldrig har hänt i Sverige tidigare.

– Det är unikt och metoden har visat sig vara mycket tillförlitlig. De som deltagit i projektet har gjort ett mycket bra arbete.

Som potatis

Studien visar det man redan befarat: Älgens tillgång på bra foder - med andra ord älgens favoritföda – är starkt begränsad i vårt område.

– Om skogen domineras av gran och björk går älgen på tallen i stället, vilket leder till att skogs- och markägare i högre utsträckning väljer att plantera ännu mer gran i ungskogen för att undvika skador. Om tillgången på lägre trädslag som rönn, ask, sälg och ek då är dålig blir det en ond spiral där älgens foder blir sämre och allt mer tall skadas, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen som i går presenterade studien vid en stor träff på Billingehus.

Syftet med mätningen är att sprida information om hur en mer varierad ungskog påverkar både kvaliteten på älgens foder och minskar skadorna på ungskogen.

– Tallen är lite som potatis för älgen. Finns det inget annat så går älgen på tallen, men den äter hellre andra trädslag.

Kan fodertillgången påverka älgen att ta sig in i trädgårdar?

– Det finns ingen studie som visar det men älgen är kräsen och väldigt medveten om sin omgivning, så den väljer ut och lär sig snabbt var födan finns, säger Christer Kalén.