01 dec 2014 20:53

07 jan 2015 10:03

Små stationer ska studeras

STÖD

Västra Götalandsregionen kommer att få högst 494 000 kronor från Tillväxtverket för ett projekt som ska utreda hur mindre tågstationer kan bidra till regional och lokal utveckling i mindre orter på landsbygden.

Stationen i Floby nämns som ett exempel. Orten har inte haft någon ökning av befolkning eller näringsliv sedan stationen öppnade för tio år sedan, men hur hade det sett ut om det inte öppnats en station. Hade Volvos fabrik fortfarande legat kvar på orten.

Västra Götalandsregionen kommer att få högst 494 000 kronor från Tillväxtverket för ett projekt som ska utreda hur mindre tågstationer kan bidra till regional och lokal utveckling i mindre orter på landsbygden.

Stationen i Floby nämns som ett exempel. Orten har inte haft någon ökning av befolkning eller näringsliv sedan stationen öppnade för tio år sedan, men hur hade det sett ut om det inte öppnats en station. Hade Volvos fabrik fortfarande legat kvar på orten.