01 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Vill få fler distriktsläkare

VÄSTRA GÖTALAND: Närhälsan startar förstudie om gammalt problem

Närhälsan startar en förstudie om hur den ska få fler distriktsläkare.
– Det gäller bland annat att skapa en attraktivitet för våra tjänster, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

I dagsläget saknar Närhälsan, som driver den offentliga primärvården i regionen, omkring 80 distriktsläkare. Dessutom börjar flera av de 454 doktorerna som är anställda i dagsläget att närma sig pensionsåldern. 20 procent når pensionsåldern (65 år) inom fem år. Dessutom finns det mellan 20 och 30 i organisationen som fortsatt jobba sedan de fyllt 67.

– Vi har jobbat med läkarbristen i mer än 20 år, allt sedan husläkarreformen lanserades i landet och det sattes målet att det skulle finnas en läkare på 1 500 invånare, säger Gefvert.

Förstudie

Nu ska Närhälsan ta ett ordentligt grepp och har startat en förstudie. Bland annat ska möjligheten att göra Närhälsan självförsörjande av läkare utredas. Flera förslag till genomförande av olika saker ska tas fram. Om allt går vägen ska Närhälsan ha ”en god försörjning av läkarkompetens inom allmänmedicin genom fast anställda läkare med låg personalomsättning”.

– Bland annat ska vi fråga de läkare som finns hos vad de saknar och vad de vill ha. Jag tror inte att det handlar om pengar, utom om andra värden. Vi vill ju gärna behålla de läkare vi har, säger Gefvert och tillägger:

– Men allt fler väljer att gå ned i arbetstid och det är också intressant att undersöka.

En annan aspekt är att Närhälsan använder sig av bemanningsföretag för att kunna ha tillräckligt med specialister i allmänmedicin. I projektbeskrivningen betonas att det skapar problem med kvalitet, kontinuitet, arbetsmiljö och ekonomi.

– Vi har aldrig tidigare försökt göra ett förvaltningsövergripande grepp. Nu hoppas vi att det vi gör får en större effekt, säger personalchefen Ulrika Dahl-Eriksson.

Hon säger också att de goda exemplen ska lyftas fram.

– Mariestad är ett gott exempel, där ledningen lyckats skapa kontinuitet och kvalitet genom att rekrytera utomlands. Det är även en arbetsmiljöfråga, vi ska vara en arbetsgivare där personalen jobbar bra tillsammans.

– Huvudsyftet är inte att få bort hyrläkarna, utan hur vi kan göra våra egna tjänster attraktiva. Men kan vi minska kostnaderna för hyrläkarna är det ju en bonus, tillägger Gefvert.

I dagsläget saknar Närhälsan, som driver den offentliga primärvården i regionen, omkring 80 distriktsläkare. Dessutom börjar flera av de 454 doktorerna som är anställda i dagsläget att närma sig pensionsåldern. 20 procent når pensionsåldern (65 år) inom fem år. Dessutom finns det mellan 20 och 30 i organisationen som fortsatt jobba sedan de fyllt 67.

– Vi har jobbat med läkarbristen i mer än 20 år, allt sedan husläkarreformen lanserades i landet och det sattes målet att det skulle finnas en läkare på 1 500 invånare, säger Gefvert.

Förstudie

Nu ska Närhälsan ta ett ordentligt grepp och har startat en förstudie. Bland annat ska möjligheten att göra Närhälsan självförsörjande av läkare utredas. Flera förslag till genomförande av olika saker ska tas fram. Om allt går vägen ska Närhälsan ha ”en god försörjning av läkarkompetens inom allmänmedicin genom fast anställda läkare med låg personalomsättning”.

– Bland annat ska vi fråga de läkare som finns hos vad de saknar och vad de vill ha. Jag tror inte att det handlar om pengar, utom om andra värden. Vi vill ju gärna behålla de läkare vi har, säger Gefvert och tillägger:

– Men allt fler väljer att gå ned i arbetstid och det är också intressant att undersöka.

En annan aspekt är att Närhälsan använder sig av bemanningsföretag för att kunna ha tillräckligt med specialister i allmänmedicin. I projektbeskrivningen betonas att det skapar problem med kvalitet, kontinuitet, arbetsmiljö och ekonomi.

– Vi har aldrig tidigare försökt göra ett förvaltningsövergripande grepp. Nu hoppas vi att det vi gör får en större effekt, säger personalchefen Ulrika Dahl-Eriksson.

Hon säger också att de goda exemplen ska lyftas fram.

– Mariestad är ett gott exempel, där ledningen lyckats skapa kontinuitet och kvalitet genom att rekrytera utomlands. Det är även en arbetsmiljöfråga, vi ska vara en arbetsgivare där personalen jobbar bra tillsammans.

– Huvudsyftet är inte att få bort hyrläkarna, utan hur vi kan göra våra egna tjänster attraktiva. Men kan vi minska kostnaderna för hyrläkarna är det ju en bonus, tillägger Gefvert.

  • Alf Ehn