03 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:54

Lindh lägger ifrån sig klubban

SKARABORG: Slutar som ledande befolkningsföreträdare

SLUTAR. Lars-Erik Lindh (S) avslutar snart sin 23-åriga bana som sjukvårdspolitiker i Skaraborg.

Veckans tvådagarssammanträde blir Lars-Erik Lindhs sista som ordförande för östra hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket innebär att 68-åringen från Skövde snart gjort sitt som den ledande befolkningsföreträdaren för invånarna i östra delen av Skaraborg.

Han kan se tillbaka på drygt 23 års politiskt jobb med vårdfrågor, allt från ersättare i Skövde socialnämnd till den nuvarande ordförandesysslan. Under resans gång har han bland annat upplevt regionbildningen, då Skaraborg blev en del i Västra Götaland tillsammans med Bohuslän, Dalsland, Älvsborg och Göteborg. Beslutet fick - och får - kritik men Lindh anser att det var rätt väg att gå.

– Skaraborg hade inte varit på samma nivå som nu, utan regionen. Skattekraften hade inte räckt till för vården och vi skulle ha haft det kärvt. Jag citerar gärna Centerpartiets Kent Johansson: ”vi gifte oss rikt.”

Känt problem

Att regionledningen haft svårt att få bort de gamla landstingsgränserna är ett känt problem. Lindh betonar att det mycket handlar om ledarskap och chefskap, även om det finns en tröghet i det stora och komplexa systemet.

– De som fått ett uppdrag måste genomföra det. Vi är trots allt en enhet.

Införandet av närvård, där sjukhusen, primärvården och kommunen samarbetar kring patienten, är Lindh glad och stolt över. Det kom till i en tid då kommunikationen mellan de tre inte var så bra.

– Vi var irriterade över det och jag är väldigt glad över att vi genomförde närvården. Nu finns det utskrivningsteam på sjukhusen i Lidköping och Skövde.

Modersmjölken

Vänersborgsfödde Lars-Erik blev militär som 17-åring och hamnade på dåvarande Kungliga Skaraborgs regemente. Han var kronan trogen till 2001, då han som 55-åring nappade på ett pensionserbjudande. Den politiska banan startade i facket på P4 och TCO:s distriktsstyrelse, sedan var inte steget långt till socialdemokratin.

– Det fanns i modersmjölken. Mina föräldrar var med i fackföreningsrörelsen.

Varför blev det hälsofrågor?

– Det är ett intressant område, tillsammans med skolområdet.

Ditt roligaste minne?

– Att få träffa många positiva och trevliga människor.

Tråkigaste minnet?

– Egentligen ingenting, men misstänksamheten mellan östra och västra Skaraborg, när det gällt sjukhusen, har skapat en tråkig konkurrens mellan människor.

Mindre intensiv

Hans politiska insats fortsätter dock, men den blir mindre intensiv. Han blir bland annat ensam från Skaraborg i den nya regionala hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Jag ser mig som en representant från Skaraborg, men det uppdraget kommer inte alls att ta lika mycket tid.

Lars-Erik Lindh lovar att hustrun Eva och hunden Mozart ska få se sin man/husse mer.

Veckans tvådagarssammanträde blir Lars-Erik Lindhs sista som ordförande för östra hälso- och sjukvårdsnämnden, vilket innebär att 68-åringen från Skövde snart gjort sitt som den ledande befolkningsföreträdaren för invånarna i östra delen av Skaraborg.

Han kan se tillbaka på drygt 23 års politiskt jobb med vårdfrågor, allt från ersättare i Skövde socialnämnd till den nuvarande ordförandesysslan. Under resans gång har han bland annat upplevt regionbildningen, då Skaraborg blev en del i Västra Götaland tillsammans med Bohuslän, Dalsland, Älvsborg och Göteborg. Beslutet fick - och får - kritik men Lindh anser att det var rätt väg att gå.

– Skaraborg hade inte varit på samma nivå som nu, utan regionen. Skattekraften hade inte räckt till för vården och vi skulle ha haft det kärvt. Jag citerar gärna Centerpartiets Kent Johansson: ”vi gifte oss rikt.”

Känt problem

Att regionledningen haft svårt att få bort de gamla landstingsgränserna är ett känt problem. Lindh betonar att det mycket handlar om ledarskap och chefskap, även om det finns en tröghet i det stora och komplexa systemet.

– De som fått ett uppdrag måste genomföra det. Vi är trots allt en enhet.

Införandet av närvård, där sjukhusen, primärvården och kommunen samarbetar kring patienten, är Lindh glad och stolt över. Det kom till i en tid då kommunikationen mellan de tre inte var så bra.

– Vi var irriterade över det och jag är väldigt glad över att vi genomförde närvården. Nu finns det utskrivningsteam på sjukhusen i Lidköping och Skövde.

Modersmjölken

Vänersborgsfödde Lars-Erik blev militär som 17-åring och hamnade på dåvarande Kungliga Skaraborgs regemente. Han var kronan trogen till 2001, då han som 55-åring nappade på ett pensionserbjudande. Den politiska banan startade i facket på P4 och TCO:s distriktsstyrelse, sedan var inte steget långt till socialdemokratin.

– Det fanns i modersmjölken. Mina föräldrar var med i fackföreningsrörelsen.

Varför blev det hälsofrågor?

– Det är ett intressant område, tillsammans med skolområdet.

Ditt roligaste minne?

– Att få träffa många positiva och trevliga människor.

Tråkigaste minnet?

– Egentligen ingenting, men misstänksamheten mellan östra och västra Skaraborg, när det gällt sjukhusen, har skapat en tråkig konkurrens mellan människor.

Mindre intensiv

Hans politiska insats fortsätter dock, men den blir mindre intensiv. Han blir bland annat ensam från Skaraborg i den nya regionala hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

– Jag ser mig som en representant från Skaraborg, men det uppdraget kommer inte alls att ta lika mycket tid.

Lars-Erik Lindh lovar att hustrun Eva och hunden Mozart ska få se sin man/husse mer.

  • Alf Ehn