10 dec 2014 20:55

23 jan 2015 15:17

Utbildning i grön näring

Tio företagare inom trädgårdsnäringen kommer att erbjudas en utbildning om hur produktionen ska ökas.

Inte minst ska verksamheterna satsa på en storskalig produktion. Flera parter, bland annat LRF, Gröna näringars riksförbund, länsstyrelsen och hushållningssällskapet, kommer att samarbeta kring utbildningen.

Marknad, försäljning, ekonomi, arbetsgivarrollen, lagar, odlingskunskap och odlingsrådgivning är några ämnen som tas upp i utbildningen.

Inte minst ska verksamheterna satsa på en storskalig produktion. Flera parter, bland annat LRF, Gröna näringars riksförbund, länsstyrelsen och hushållningssällskapet, kommer att samarbeta kring utbildningen.

Marknad, försäljning, ekonomi, arbetsgivarrollen, lagar, odlingskunskap och odlingsrådgivning är några ämnen som tas upp i utbildningen.