11 dec 2014 17:00

23 jan 2015 15:17

Lågpriskedja ger PRO kritik

Butikskedjan City Gross är kritisk mot PRO:s matprisundersökning.

Butikerna deltar, liksom bland annat Willys, inte i undersökningen. Sedan tre år undertecknas inte de protokoll som PRO:s representanter sammanställer under besöket i butiken.

– Vi har framfört till PRO att deras undersökning genomförs på ett

sätt som gör att den inte är trovärdig, säger Johan Johnsson, vice VD för Bergendahls Food, i ett pressmeddelande.

Butikerna deltar, liksom bland annat Willys, inte i undersökningen. Sedan tre år undertecknas inte de protokoll som PRO:s representanter sammanställer under besöket i butiken.

– Vi har framfört till PRO att deras undersökning genomförs på ett

sätt som gör att den inte är trovärdig, säger Johan Johnsson, vice VD för Bergendahls Food, i ett pressmeddelande.