15 dec 2014 20:17

23 jan 2015 15:55

Sjukhus står sig bra i konkurrensen

Skaraborgs sjukhus ligger bra till inom flera områden, enligt sjukvårdens öppna jämförelser 2014.

Öppna jämförelser presenteras av Sverige kommuner och landsting, SKL. Kvalitet, kostnader och resultat i flera verksamhetsområden kan jämföras med varandra i rapporten som speglar områden som kommuner och landsting är ansvariga för.

Samtliga sjukhus i regionen finns med i den senaste rapporten. Skas Skövde och Lidköping utmärker sig positivt i strokevården, inte minst avseende blodtryckssänkande behandling, test av sväljförmåga samt att patienterna placeras rätt från början.

64,3 procent (Skas Lidköping) och 61,2 procent (Skövde) av patienterna ansåg att de ett år efter sin stroke, fått rehabiliteringsbehovet tillgodosett. Lasarettet i Alingsås hade den bästa siffran i det avseendet, 68,2 procent.

Lång livslängd

Inom höftledskirurgin har implantaten lång livslängd, omoperationer på grund av komplikationer förekommer sällan. Patienterna kan dessutom lämna sjukhuset redan efter i snitt 2,5 dagar efter operationen. Siffrorna är en orsak till att Skas fått i uppdrag, enligt den regionala produktionsplaneringen, att genomföra fler planerade operationer av höft- och knäleder.

Skas ligger även bra till i statistiken avseende omoperationer vid ändtarmscancer, tjocktarmscancer och ljumskbråck.

Skas Lidköping och Skövde finns i topp i i Västra Götalandsregionen vid bröstbevarande kirurgi i samband med bröstcancer.

Kvalitetschefen vid Skas, Svante Lifvergren, är belåten med flera av siffrorna och konstaterar i ett pressmeddelande att medarbetarna fortsätter att utveckla vården.

– De gör ett fantastiskt jobb trots att vi haft några tuffa år med en hel del överbeläggningar och olika besparingskrav. Vi ska även identifiera viktiga utvecklingsområden, säger han.

Öppna jämförelser presenteras av Sverige kommuner och landsting, SKL. Kvalitet, kostnader och resultat i flera verksamhetsområden kan jämföras med varandra i rapporten som speglar områden som kommuner och landsting är ansvariga för.

Samtliga sjukhus i regionen finns med i den senaste rapporten. Skas Skövde och Lidköping utmärker sig positivt i strokevården, inte minst avseende blodtryckssänkande behandling, test av sväljförmåga samt att patienterna placeras rätt från början.

64,3 procent (Skas Lidköping) och 61,2 procent (Skövde) av patienterna ansåg att de ett år efter sin stroke, fått rehabiliteringsbehovet tillgodosett. Lasarettet i Alingsås hade den bästa siffran i det avseendet, 68,2 procent.

Lång livslängd

Inom höftledskirurgin har implantaten lång livslängd, omoperationer på grund av komplikationer förekommer sällan. Patienterna kan dessutom lämna sjukhuset redan efter i snitt 2,5 dagar efter operationen. Siffrorna är en orsak till att Skas fått i uppdrag, enligt den regionala produktionsplaneringen, att genomföra fler planerade operationer av höft- och knäleder.

Skas ligger även bra till i statistiken avseende omoperationer vid ändtarmscancer, tjocktarmscancer och ljumskbråck.

Skas Lidköping och Skövde finns i topp i i Västra Götalandsregionen vid bröstbevarande kirurgi i samband med bröstcancer.

Kvalitetschefen vid Skas, Svante Lifvergren, är belåten med flera av siffrorna och konstaterar i ett pressmeddelande att medarbetarna fortsätter att utveckla vården.

– De gör ett fantastiskt jobb trots att vi haft några tuffa år med en hel del överbeläggningar och olika besparingskrav. Vi ska även identifiera viktiga utvecklingsområden, säger han.