16 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Nedläggning av tandhygienistprogram skapar program

Folktandvården spår en brist på tandhygienister när utbildningen i Karlstad läggs ned.
– För att klara behovet är vi beroende av de som utbildas där, säger utvecklingschefen Bent Petersén.

Karlstads universitet avvecklar fram till år 2017 ämnena oral hälsa och biomedicin, inklusive tandhygienistprogrammet. Därmed försvinner en viktig källa för kompetensförsörjningen i både Västra Götaland och hela riket. Karlstad svarar just nu för en fjärdedel av examinationerna av tandhygienister i landet.

Sverige folktandvårdförening uppskattar att behovet av tandhygienister fram till 2020 är 700 och att den privata sektorn troligen har ett liknande behov. Om Karlstad stängs blir volymen 180 per år, jämfört med ett skattat årligt behov på 280. För regionens offentliga tandvård handlar det om ett behov på mellan 30 och 40 per år. Utbildningen i Göteborg utökas men det räcker inte för att kompensera.

För regionens del skulle nedläggningen innebära svårigheter att leva upp till målet att det ska vara lika många tandläkare som tandhygienister på klinikerna. Visionen 1:1 har präglat verksamheten och just nu är folktandvården uppe i 0,7.

– Självklart ska vi ha tandläkare, men vi hoppas att våra patienter blir allt friskare i munnen och då klarar en tandhygienist av att sköta dem. Målet är regionalt men det resoneras på samma sätt i hela landet, säger Petersén.

Vad blir konsekvensen vid en brist?

– Vi får kompensera med fler tandläkare, men det blir en onödigt överkvalificerad och fördyrad vård.

De flesta vårdgivare har skrivit till Karlstads universitet och fått i stort sett samma svar. Nedskärningen ger universiteten 16,5 miljoner kronor på tre år.

– De skyller på pengar, men det var ingen dialog innan beslutet togs. Nu ska Folktandvårdsföreningen skriva till utbildningsdepartementet.

Det är även brist på tandsköterskor men Bent Petersén betonar att de ansvariga för kvalificerade yrkesutbildningar svarat upp på önskemålen. Numera är tandsköterskor en prioriterad grupp.

– Det enda vi inte har brist på just nu är tandläkare.

Karlstads universitet avvecklar fram till år 2017 ämnena oral hälsa och biomedicin, inklusive tandhygienistprogrammet. Därmed försvinner en viktig källa för kompetensförsörjningen i både Västra Götaland och hela riket. Karlstad svarar just nu för en fjärdedel av examinationerna av tandhygienister i landet.

Sverige folktandvårdförening uppskattar att behovet av tandhygienister fram till 2020 är 700 och att den privata sektorn troligen har ett liknande behov. Om Karlstad stängs blir volymen 180 per år, jämfört med ett skattat årligt behov på 280. För regionens offentliga tandvård handlar det om ett behov på mellan 30 och 40 per år. Utbildningen i Göteborg utökas men det räcker inte för att kompensera.

För regionens del skulle nedläggningen innebära svårigheter att leva upp till målet att det ska vara lika många tandläkare som tandhygienister på klinikerna. Visionen 1:1 har präglat verksamheten och just nu är folktandvården uppe i 0,7.

– Självklart ska vi ha tandläkare, men vi hoppas att våra patienter blir allt friskare i munnen och då klarar en tandhygienist av att sköta dem. Målet är regionalt men det resoneras på samma sätt i hela landet, säger Petersén.

Vad blir konsekvensen vid en brist?

– Vi får kompensera med fler tandläkare, men det blir en onödigt överkvalificerad och fördyrad vård.

De flesta vårdgivare har skrivit till Karlstads universitet och fått i stort sett samma svar. Nedskärningen ger universiteten 16,5 miljoner kronor på tre år.

– De skyller på pengar, men det var ingen dialog innan beslutet togs. Nu ska Folktandvårdsföreningen skriva till utbildningsdepartementet.

Det är även brist på tandsköterskor men Bent Petersén betonar att de ansvariga för kvalificerade yrkesutbildningar svarat upp på önskemålen. Numera är tandsköterskor en prioriterad grupp.

– Det enda vi inte har brist på just nu är tandläkare.