18 dec 2014 19:11

23 jan 2015 15:55

Hallå där ...

... Karin Terstappen, överläkare på Skaraborgs sjukhus, som tillsammans med kollegan Johan Dahlén, har deltagit i ett projekt om hudförändringar. Nu ska arbetssättet införas i regionen.

Har väntan på ett klartecken varit lång?

– Vi avslutade projektet 2012. I början av 2013 blev det nominerat för införande i regionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet var positivt hela tiden och nyligen gjordes en analys som visade att resultaten var säkra.

Hur fungerar arbetssättet?

– Vårdcentralen tar en bild av den misstänkta hudförändringen, skickar den till en specialist på ett sjukhus och får en snabb bedömning. Alla tjänar på det, vi behöver inte kalla patienter som inte behöver komma hit, vårdcentralens jobb blir enklare och patienten slipper vänta på besked, slipper oro och behöver inte åka till sjukhuset.

Hur går ni vidare?

– Vet inte så mycket än, en projektgrupp ska bildas, tekniken ska utvecklas och anpassas till olika system. Två år låter som en rimlig tid, men det borde gå att ordna snabbare. Sedan ska samtliga vårdcentraler ha tillgång till tekniken.

Har intresset från övriga landet varit stort?

– Studien växte stor uppmärksamhet. Gävleborg har redan infört systemet och det används i region norr. Roligt att det kommer även i Västra Götaland.

Har väntan på ett klartecken varit lång?

– Vi avslutade projektet 2012. I början av 2013 blev det nominerat för införande i regionen. Hälso- och sjukvårdsutskottet var positivt hela tiden och nyligen gjordes en analys som visade att resultaten var säkra.

Hur fungerar arbetssättet?

– Vårdcentralen tar en bild av den misstänkta hudförändringen, skickar den till en specialist på ett sjukhus och får en snabb bedömning. Alla tjänar på det, vi behöver inte kalla patienter som inte behöver komma hit, vårdcentralens jobb blir enklare och patienten slipper vänta på besked, slipper oro och behöver inte åka till sjukhuset.

Hur går ni vidare?

– Vet inte så mycket än, en projektgrupp ska bildas, tekniken ska utvecklas och anpassas till olika system. Två år låter som en rimlig tid, men det borde gå att ordna snabbare. Sedan ska samtliga vårdcentraler ha tillgång till tekniken.

Har intresset från övriga landet varit stort?

– Studien växte stor uppmärksamhet. Gävleborg har redan infört systemet och det används i region norr. Roligt att det kommer även i Västra Götaland.