20 dec 2014 06:00

23 jan 2015 15:17

Regionala kanslier slås ihop

Regionen slår ihop åtta olika enheter till sex staber vilket gör att 50 tjänster försvinner.
– Vi ska spara 26 miljoner, säger Ann Söderström, blivande chef för den nya koncernstaben.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har under en lång haft ett uppdrag att spara 26 miljoner. Nu är jobbet klart och den nya organisationen är klar. I början av veckan skedde MBL-förhandlingar och ett resultat är att 50 av de 800 tjänsterna som berörs försvinner.

– Samtliga arbetsuppgifter kommer att finnas kvar, liksom de fysiska placeringarna. Vi räknar även med att slippa uppsägningar, utan lösa övertaligheten med bland annat naturliga avgångar, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin till SN.

Från och med första april ska åtta nuvarande kanslier bli sex olika staber, som sorterar under en koncernstab. Hälso- och sjukvård, regionutveckling, utförarstyrning och samordning, verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, personal (HR) samt kommunikation och externa relationer är de olika staberna.

– De geografiska placeringarna berörs inte, vi är en stor organisation och ska finnas i hela regionen, säger Ann Söderström.

Att tolv hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen blir fem efter årsskiftet har bidragit till att organisationen ses över.

Hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö, som är ansvarig för sjukvårdsnämndernas kansli i Mariestad, säger att hennes enhet ska ingå i den nya enheten med att det är för tidigt att prata om detaljfrågor.

Jonas Andersson (FP) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, betonar att regiondirektören äger frågan och vill inte kommentera sakfrågan:

– Jag förutsätter att vi får ett fortsatt positivt stöd. Blir det inte bra kommer vi att påtala det.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har under en lång haft ett uppdrag att spara 26 miljoner. Nu är jobbet klart och den nya organisationen är klar. I början av veckan skedde MBL-förhandlingar och ett resultat är att 50 av de 800 tjänsterna som berörs försvinner.

– Samtliga arbetsuppgifter kommer att finnas kvar, liksom de fysiska placeringarna. Vi räknar även med att slippa uppsägningar, utan lösa övertaligheten med bland annat naturliga avgångar, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin till SN.

Från och med första april ska åtta nuvarande kanslier bli sex olika staber, som sorterar under en koncernstab. Hälso- och sjukvård, regionutveckling, utförarstyrning och samordning, verksamhetsuppföljning, ekonomi och inköp, personal (HR) samt kommunikation och externa relationer är de olika staberna.

– De geografiska placeringarna berörs inte, vi är en stor organisation och ska finnas i hela regionen, säger Ann Söderström.

Att tolv hälso- och sjukvårdsnämnder i regionen blir fem efter årsskiftet har bidragit till att organisationen ses över.

Hälso- och sjukvårdschef Susanne Tedsjö, som är ansvarig för sjukvårdsnämndernas kansli i Mariestad, säger att hennes enhet ska ingå i den nya enheten med att det är för tidigt att prata om detaljfrågor.

Jonas Andersson (FP) regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, betonar att regiondirektören äger frågan och vill inte kommentera sakfrågan:

– Jag förutsätter att vi får ett fortsatt positivt stöd. Blir det inte bra kommer vi att påtala det.