08 jan 2015 21:00

23 jan 2015 15:18

Epidemi bland små barn

En epidemi av RS-virus har gjort att flera små barn fått vårdas på Skaraborgs sjukhus.

Viruset ger en luftvägsinfektion. För större barn innebär det oftast en rejäl förkylning med hosta, men för spädbarn kan det bli allvarligt. Andningsproblem, trötthet och svårigheter att äta är vanliga symptom. Under helgerna sökte många föräldrar vård för sina barn på Skas.

– Det är samma situation i hela regionen. Mönstret följs och vi räknar med att ha toppen av epidemin i februari, säger överläkare Svante Swerkersson.

De svårt sjuka barnen prioriterades, vilket innebar långa väntetider för många. Barn som inte hade svåra eller livshotande tillstånd hänvisades till andra vårdgivare.

Smittsamheten är hög och viruset sprids genom droppsmitta. Därför ger Skas föräldrar rådet att spädbarn ska undvika inomhusmiljöer där många människor samlas samt kollektivtrafiken.

– Vi vill att föräldrarna ska vara försiktiga och inte utsätta sina barn för onödiga risker.

På Skas neonatalavdelning, där de för tidigt barnen vårdas, är det besöksförbud även för syskon.

Viruset ger en luftvägsinfektion. För större barn innebär det oftast en rejäl förkylning med hosta, men för spädbarn kan det bli allvarligt. Andningsproblem, trötthet och svårigheter att äta är vanliga symptom. Under helgerna sökte många föräldrar vård för sina barn på Skas.

– Det är samma situation i hela regionen. Mönstret följs och vi räknar med att ha toppen av epidemin i februari, säger överläkare Svante Swerkersson.

De svårt sjuka barnen prioriterades, vilket innebar långa väntetider för många. Barn som inte hade svåra eller livshotande tillstånd hänvisades till andra vårdgivare.

Smittsamheten är hög och viruset sprids genom droppsmitta. Därför ger Skas föräldrar rådet att spädbarn ska undvika inomhusmiljöer där många människor samlas samt kollektivtrafiken.

– Vi vill att föräldrarna ska vara försiktiga och inte utsätta sina barn för onödiga risker.

På Skas neonatalavdelning, där de för tidigt barnen vårdas, är det besöksförbud även för syskon.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.