09 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Färre donationer av organ i Skaraborg

Antalet organdonationer i landet ökade under 2014 men i Skaraborg ägde bara en donation rum.

Förra året avled 166 personer som, via donationskort eller genom godkännande av anhöriga, donerade organ.

Siffran var högre än tidigare. För fem år sedan gjordes det 118 donationer. Svensk transplantationsförenings ordförande Per Lindnér säger till TT att den stigande siffran beror på en ökad professionalism.

– Arbetet med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor börjar få effekt.

Varje donator kan rädda livet på upp till åtta personer, ett nytt organ vara skillnaden mellan liv och död.

– När det gäller lever, hjärta och lungor innebär ökningen av antalet tillvaratagna organ att ett antal patienter lever i dag.

En i Skaraborg

I Skaraborg handlade det om en donator under 2014. Året innan var det om åtta.

– I snitt brukar det vara tre, säger Andreas Möhlendick, donationsansvarig läkare på Skaraborgs sjukhus.

Det finns en förklaring till att det är få fall:

– I princip är det patienter som får en hjärnblödning och som dör i en respirator som är aktuella för donation. Vi har ingen strid ström av den patientgruppen, men när de väl kommer gäller det att vi är förberedda.

Första åtgärden är att prata med anhöriga. Har inte patienten fyllt i ett donationskort, där han eller hon godkänner att organen doneras, måste de anhöriga ge sitt samtycke.

– Då blir det ofta ett nej. Situationen är extremt svår för de anhöriga, oftast är de i chock, säger Möhlendick och fortsätter:

– Vårt budskap är att alla som vill donera sina organ ska fylla i donationskortet, för allas skull.

Den 2 oktober 2014 fanns 1 522 382 personer registrerade i registret.

Kön med dem som väntar på ett nytt organ är lång och varje år avlider mellan drygt 30 på listan. Brist på intensivvårdsplatser är ett hinder för att få fler att donera.

– Avlider patienten på en vanlig vårdavdelning kan vi inte ta tillvara organen, säger Lindnér.

Förra året avled 166 personer som, via donationskort eller genom godkännande av anhöriga, donerade organ.

Siffran var högre än tidigare. För fem år sedan gjordes det 118 donationer. Svensk transplantationsförenings ordförande Per Lindnér säger till TT att den stigande siffran beror på en ökad professionalism.

– Arbetet med donationsansvariga läkare och sjuksköterskor börjar få effekt.

Varje donator kan rädda livet på upp till åtta personer, ett nytt organ vara skillnaden mellan liv och död.

– När det gäller lever, hjärta och lungor innebär ökningen av antalet tillvaratagna organ att ett antal patienter lever i dag.

En i Skaraborg

I Skaraborg handlade det om en donator under 2014. Året innan var det om åtta.

– I snitt brukar det vara tre, säger Andreas Möhlendick, donationsansvarig läkare på Skaraborgs sjukhus.

Det finns en förklaring till att det är få fall:

– I princip är det patienter som får en hjärnblödning och som dör i en respirator som är aktuella för donation. Vi har ingen strid ström av den patientgruppen, men när de väl kommer gäller det att vi är förberedda.

Första åtgärden är att prata med anhöriga. Har inte patienten fyllt i ett donationskort, där han eller hon godkänner att organen doneras, måste de anhöriga ge sitt samtycke.

– Då blir det ofta ett nej. Situationen är extremt svår för de anhöriga, oftast är de i chock, säger Möhlendick och fortsätter:

– Vårt budskap är att alla som vill donera sina organ ska fylla i donationskortet, för allas skull.

Den 2 oktober 2014 fanns 1 522 382 personer registrerade i registret.

Kön med dem som väntar på ett nytt organ är lång och varje år avlider mellan drygt 30 på listan. Brist på intensivvårdsplatser är ett hinder för att få fler att donera.

– Avlider patienten på en vanlig vårdavdelning kan vi inte ta tillvara organen, säger Lindnér.