12 jan 2015 05:00

23 jan 2015 15:56

Håller inte uppsikt över bolagen

Revisionsenheten betonar att regionstyrelsen inte har tillräcklig uppsikt över regionens bolag.

Enligt modellen som anger hur regionens bolag, exempelvis Västtrafik och Göteborgsoperan, styrs ska målen sättas av regionfullmäktige. Sedan ska beställarna (olika nämnder) och utförarna se till att jobbet blir utfört.

Regionstyrelsens främsta uppgift är att ha uppsikt över att allt fungerar som det ska.

Kan inte lämnas över

Regionens revisorer har kommit fram till att regionstyrelsen inte gör vad den ska. Bland annat sker det inte några kontinuerliga dialoger med bolagen. Revisorerna menar att uppsikten främst ligger på regionstyrelsens ägarutskott, och betonar att ansvaret ligger på hela regionstyrelsen och inte kan lämnas över till ett utskott eller tjänstemän.

Det finns även oklarheter i ansvarsfördelningen mellan ägare och beställare avseende styrning och uppföljning.

Håller med

Regionstyrelseledamoten Alex Bergström (S) är styrelseledamot i Västtrafik och har tidigare en bred erfarenhet från både kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden. Han håller med revisorerna men förklarar hur det blivit så:

– Det har slarvats lite och tagits beslut i både RF och RS som inte borde ha tagits och till slut är modellen inte densamma. Men det är ingen politiker som gjort det här av illvilja.

I sitt åtgärdsförslag vill revisorerna bland annat att regionstyrelsen ska tydliggöra vilka uppgifter, inte minst uppsiktsansvaret, som ska utföras av vem, samt att kommunikationen med kommunfullmäktige ska bli bättre.

– Om vi suttit kvar i ledningen hade vi använt budgeten som måldokument mycket mer. Regionfullmäktige behöver vara ännu tydligare i styrningen och regionstyrelsen tydligare i uppsiktsansvaret, säger Bergström.

Otydligt

Granskningen har även visat att ägardirektiven för bolagen inte upplevs som tillräckligt tydliga, vilket gör att de förlorar möjligheten att vara ett styrinstrument för bolagen.

Enligt modellen som anger hur regionens bolag, exempelvis Västtrafik och Göteborgsoperan, styrs ska målen sättas av regionfullmäktige. Sedan ska beställarna (olika nämnder) och utförarna se till att jobbet blir utfört.

Regionstyrelsens främsta uppgift är att ha uppsikt över att allt fungerar som det ska.

Kan inte lämnas över

Regionens revisorer har kommit fram till att regionstyrelsen inte gör vad den ska. Bland annat sker det inte några kontinuerliga dialoger med bolagen. Revisorerna menar att uppsikten främst ligger på regionstyrelsens ägarutskott, och betonar att ansvaret ligger på hela regionstyrelsen och inte kan lämnas över till ett utskott eller tjänstemän.

Det finns även oklarheter i ansvarsfördelningen mellan ägare och beställare avseende styrning och uppföljning.

Håller med

Regionstyrelseledamoten Alex Bergström (S) är styrelseledamot i Västtrafik och har tidigare en bred erfarenhet från både kulturnämnden och kollektivtrafiknämnden. Han håller med revisorerna men förklarar hur det blivit så:

– Det har slarvats lite och tagits beslut i både RF och RS som inte borde ha tagits och till slut är modellen inte densamma. Men det är ingen politiker som gjort det här av illvilja.

I sitt åtgärdsförslag vill revisorerna bland annat att regionstyrelsen ska tydliggöra vilka uppgifter, inte minst uppsiktsansvaret, som ska utföras av vem, samt att kommunikationen med kommunfullmäktige ska bli bättre.

– Om vi suttit kvar i ledningen hade vi använt budgeten som måldokument mycket mer. Regionfullmäktige behöver vara ännu tydligare i styrningen och regionstyrelsen tydligare i uppsiktsansvaret, säger Bergström.

Otydligt

Granskningen har även visat att ägardirektiven för bolagen inte upplevs som tillräckligt tydliga, vilket gör att de förlorar möjligheten att vara ett styrinstrument för bolagen.