13 jan 2015 18:02

23 jan 2015 15:18

Maritim strategi klubbades

Regionstyrelsen klubbade regionens uppdaterade maritima strategi, som visar vilka områden där det behövs särskilda satsningar.

Det handlar mycket om forskning och tillväxt men hur mycket pengar som kommer att fördelas till olika projekt bestäms i samband med budgetarbetet.

– Allt som relateras till havs- och sjönära verksamheter kan stödjas. Vänern är en viktig del i satsningen, säger regionstyrelseledamoten Alex Bergström (S).

Det handlar mycket om forskning och tillväxt men hur mycket pengar som kommer att fördelas till olika projekt bestäms i samband med budgetarbetet.

– Allt som relateras till havs- och sjönära verksamheter kan stödjas. Vänern är en viktig del i satsningen, säger regionstyrelseledamoten Alex Bergström (S).