14 jan 2015 09:55

23 jan 2015 15:18

Chef för stort infoprojekt

SJUKVÅRD

Annika Palmkvist, som närmast kommer från Ericsson/ST-Ericsson, blir programdirektör för det omfattande arbetet, som går under namnet 3R, att skapa ett nytt informationssystem för sjukvården.

Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting samt Region Skåne står bakom projektet och Palmkvists första uppgift blir att ta fram en kravspecifikation över ett informationssystem som för specialist- och primärvård i de tre regionerna.

Annika Palmkvist, som närmast kommer från Ericsson/ST-Ericsson, blir programdirektör för det omfattande arbetet, som går under namnet 3R, att skapa ett nytt informationssystem för sjukvården.

Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting samt Region Skåne står bakom projektet och Palmkvists första uppgift blir att ta fram en kravspecifikation över ett informationssystem som för specialist- och primärvård i de tre regionerna.