14 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:56

Regionen börjar samarbeta med Värmland och Dalarna

Västra Götalandsregionen kommer att ha ambulanshelikopter tillsammans med Värmland och Dalarna.
– Patienterna kommer inte att märka någon skillnad, säger finanschef Lars Hillerström.

I dagsläget leasar regionen en ambulanshelikopter. Den har Säve som bas, bemannas medicinskt av regionen men flygs av entreprenören Norrlandsflyg ambulans AB, som dock haft lönsamhetsproblem vilket gjort att företaget haft svårt att följa avtalet.

Regionen har sökt andra lösningar och kommer att ansöka om medlemskap i det förbund som sköter ambulanshelikopterverksamheten i Värmland och Dalarna. Regionstyrelsen tog beslut under tisdagen och om allt går enligt planerna kommer det nya kommunalförbundet att heta Svensk luftambulans. Västra Götalands andelskapital i förbundet blir tre kronor per invånare (cirka 4,9 miljoner kronor).

Lars Hillerström betonar att patienten inte kommer att märka någon skillnad. Att piloten är anställd av kommunalförbundet i stället för att Norrlandsflyg spelar ju inte så stor roll.

– Däremot kommer vi att ha större koll på kostnaderna, dessutom är det lättare att utveckla verksamheten. Värmland har en ambulanshelikopter och Dalarna har nyligen beställt en.

Nyordningen beräknas träda i kraft 2019. Västra Götalands helikopter kommer även i framtiden vara stationerad på Säve. Att flygplatsen är nedläggningshotad spelar ingen roll, enligt Hillerström.

– Vi har en egen landningsplatta, betonar han.

I dagsläget leasar regionen en ambulanshelikopter. Den har Säve som bas, bemannas medicinskt av regionen men flygs av entreprenören Norrlandsflyg ambulans AB, som dock haft lönsamhetsproblem vilket gjort att företaget haft svårt att följa avtalet.

Regionen har sökt andra lösningar och kommer att ansöka om medlemskap i det förbund som sköter ambulanshelikopterverksamheten i Värmland och Dalarna. Regionstyrelsen tog beslut under tisdagen och om allt går enligt planerna kommer det nya kommunalförbundet att heta Svensk luftambulans. Västra Götalands andelskapital i förbundet blir tre kronor per invånare (cirka 4,9 miljoner kronor).

Lars Hillerström betonar att patienten inte kommer att märka någon skillnad. Att piloten är anställd av kommunalförbundet i stället för att Norrlandsflyg spelar ju inte så stor roll.

– Däremot kommer vi att ha större koll på kostnaderna, dessutom är det lättare att utveckla verksamheten. Värmland har en ambulanshelikopter och Dalarna har nyligen beställt en.

Nyordningen beräknas träda i kraft 2019. Västra Götalands helikopter kommer även i framtiden vara stationerad på Säve. Att flygplatsen är nedläggningshotad spelar ingen roll, enligt Hillerström.

– Vi har en egen landningsplatta, betonar han.