15 jan 2015 15:02

23 jan 2015 15:56

Katarina Jonsson blev omvald

Katarina Jonsson (M) fortsätter som ordförande för Skaraborgs kommunalförbund de närmaste fyra åren.

Under torsdagen hade förbundets fullmäktige sammanträde och då valdes bland annat styrelse för mandatperioden.

Styrelsen består av kommunalråden från de 15 kommunerna. Under mandatperioden handlar det om nio moderater och nio socialdemokrater. Ersättarna kommer från oppositionen i respektive kommun.

Största kommunen

Katarina Jonsson (M) från Skövde blir ordförande i kraft av kommunstyrelseordförande i den befolkningsmässigt största kommunen. Kjell Hedvall (S) från Lidköping valdes till förste vice ordförande och Peter Lindroth, Karlsborg, till andre vice.

– Det är logiskt med två socialdemokrater och en moderat i presidiet. Vi försöker avpolitisera styrelsearbetet men det bra att ha en bra balans som speglar representationen, säger Katarina Jonsson som skötte ordförandeklubban även under 2011 till 2014.

Vilken är den största utmaningen under mandatperioden?

– Att nå en fördjupad samverkan. Pressen på samtliga kommuner kommer att öka, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Vi ska fortsätta ha bra relationer och jobba tillsammans.

Fullmäktige

Gunilla Druve Jansson (C), Skara, är ordförande i fullmäktige, Ann-Christine Erlandsson (S) och Bengt Viktorsson (M) är förste respektive andre vice ordförande.

Fullmäktiges ordförande får 4 500 kronor i arvode per år, förste och andre vice får 2 250 kronor. Styrelsens ordförande får 22 250 kronor per år, förste och andre vice får 11 125 kronor, enligt beslut i fullmäktige.

Under torsdagen hade förbundets fullmäktige sammanträde och då valdes bland annat styrelse för mandatperioden.

Styrelsen består av kommunalråden från de 15 kommunerna. Under mandatperioden handlar det om nio moderater och nio socialdemokrater. Ersättarna kommer från oppositionen i respektive kommun.

Största kommunen

Katarina Jonsson (M) från Skövde blir ordförande i kraft av kommunstyrelseordförande i den befolkningsmässigt största kommunen. Kjell Hedvall (S) från Lidköping valdes till förste vice ordförande och Peter Lindroth, Karlsborg, till andre vice.

– Det är logiskt med två socialdemokrater och en moderat i presidiet. Vi försöker avpolitisera styrelsearbetet men det bra att ha en bra balans som speglar representationen, säger Katarina Jonsson som skötte ordförandeklubban även under 2011 till 2014.

Vilken är den största utmaningen under mandatperioden?

– Att nå en fördjupad samverkan. Pressen på samtliga kommuner kommer att öka, bland annat på grund av en åldrande befolkning. Vi ska fortsätta ha bra relationer och jobba tillsammans.

Fullmäktige

Gunilla Druve Jansson (C), Skara, är ordförande i fullmäktige, Ann-Christine Erlandsson (S) och Bengt Viktorsson (M) är förste respektive andre vice ordförande.

Fullmäktiges ordförande får 4 500 kronor i arvode per år, förste och andre vice får 2 250 kronor. Styrelsens ordförande får 22 250 kronor per år, förste och andre vice får 11 125 kronor, enligt beslut i fullmäktige.