21 jan 2015 05:00

23 jan 2015 15:57

Slår larm om psykologbrist

SKARABORG: Barnhälsovården upplever läget som hopplöst

Barnhälsovården slår larm om psykologsituationen för barnen i Skaraborg.
– Det känns ganska hopplöst, säger verksamhetsutvecklare Christina Djäken.

Under ett kontaktsjuksköterskemöte i december sammanfattades bland annat väntetiderna för psykologutredningarna i de olika kommunerna.

På flera ställen var det långa väntetider. I Mariestad handlade det om fem till åtta månader och i Töreboda är väntetiden åtta månader. I Gullspång, Hjo, Tibro och Skara beskrevs väntetiderna som just långa. Samma sak är det i Skövde, och där betecknas situation som ”katastrof”. I Tidaholm är väntan 18 månader men i Karlsborg, där verksamhetschefen köper in psykologutredningen, finns det inga väntetider.

Christina Djäken betonar att en väntetid längre än tre månader för en psykologutredning är fullständigt oacceptabelt.

– Längre tid leder till en stor oro hos familjerna och ger sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna, BVC, en ohållbar arbetssituation.

Dessutom tvingas flera barn och föräldrar i norra Skaraborg resa till Mariestad för att få psykologstöd. Djäken betonar att många inte har ekonomiska eller praktiska möjligheter att regelbundet ta sig till Mariestad.

Sammanställningen visar även att i flera kommuner saknas det handledning och konsultationstid med psykolog, vilket medför att sjuksköterskan inte kan ge stödsamtal till nyblivna mammor som drabbas av depression.

Psykologbristen medför även att det saknas en remissinstans i flera kommuner. Vid mötet framkom även att en telefonlista som skickats ut innehöll namn på flera psykologer som slutat. Flera av Djäkens kollegor menade att de ringt olika nummer på listan utan att få svar.

Enligt Christina Djäken har situationen förvärrats de senaste åren och nu har den blivit mer och mer ohållbar. Mötet i december var ännu ett bevis på det.

– Jag har aldrig tidigare mött sådant engagemang och ilska i en fråga som rör arbetssituationen.

Thomas Arvidsson, barnhälsovårdsöverläkare, säger att det finns tre-fyra vakanta psykologtjänster i Skaraborg, vilket gör att servicen till föräldrarna och barnavårdscentralerna inte är lika bra som tidigare:

– Det är ingen resursbrist utan en kompetensbrist. Tyvärr löser vi det inte så snabbt, men inom ett år hoppas vi att det är löst.

Under ett kontaktsjuksköterskemöte i december sammanfattades bland annat väntetiderna för psykologutredningarna i de olika kommunerna.

På flera ställen var det långa väntetider. I Mariestad handlade det om fem till åtta månader och i Töreboda är väntetiden åtta månader. I Gullspång, Hjo, Tibro och Skara beskrevs väntetiderna som just långa. Samma sak är det i Skövde, och där betecknas situation som ”katastrof”. I Tidaholm är väntan 18 månader men i Karlsborg, där verksamhetschefen köper in psykologutredningen, finns det inga väntetider.

Christina Djäken betonar att en väntetid längre än tre månader för en psykologutredning är fullständigt oacceptabelt.

– Längre tid leder till en stor oro hos familjerna och ger sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna, BVC, en ohållbar arbetssituation.

Dessutom tvingas flera barn och föräldrar i norra Skaraborg resa till Mariestad för att få psykologstöd. Djäken betonar att många inte har ekonomiska eller praktiska möjligheter att regelbundet ta sig till Mariestad.

Sammanställningen visar även att i flera kommuner saknas det handledning och konsultationstid med psykolog, vilket medför att sjuksköterskan inte kan ge stödsamtal till nyblivna mammor som drabbas av depression.

Psykologbristen medför även att det saknas en remissinstans i flera kommuner. Vid mötet framkom även att en telefonlista som skickats ut innehöll namn på flera psykologer som slutat. Flera av Djäkens kollegor menade att de ringt olika nummer på listan utan att få svar.

Enligt Christina Djäken har situationen förvärrats de senaste åren och nu har den blivit mer och mer ohållbar. Mötet i december var ännu ett bevis på det.

– Jag har aldrig tidigare mött sådant engagemang och ilska i en fråga som rör arbetssituationen.

Thomas Arvidsson, barnhälsovårdsöverläkare, säger att det finns tre-fyra vakanta psykologtjänster i Skaraborg, vilket gör att servicen till föräldrarna och barnavårdscentralerna inte är lika bra som tidigare:

– Det är ingen resursbrist utan en kompetensbrist. Tyvärr löser vi det inte så snabbt, men inom ett år hoppas vi att det är löst.