22 jan 2015 06:00

23 jan 2015 15:31

"Ingen ska behöva vänta"

Tillgången på barnpsykologer en prioriterad fråga

Tillgången på barnpsykologer är en prioriterad fråga för styrelsen för beställd primärvård.
– Ingen ska behöva vänta för länge på att få hjälp, säger ordföranden Linn Brandström (M).

I gårdagens tidning skrev vi om läget i barnhälsovården i Skaraborg. Tillgången på psykologhjälp är begränsad och i de flesta av kommunerna handlar det om långa väntetider. Ansvariga i Skövde använde ord som ”katastrof” i sin beskrivning över läget.

Verksamhetsutvecklaren Christina Djäken betonade att länge väntetider än tre månader är fullständigt oacceptabelt.

– Längre tid leder till en stor oro hos familjerna och ger sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna en ohållbar situation, sa Djäken.

Bristen skapar flera andra problem. Att BVC-sjuksköterskorna inte får nödvändig handledning gör att stödet till nyblivna mammor med depressioner inte får nödvändigt stöd. Dessutom saknas en viktig remissinstans i flera kommuner. Djäken betonade att situationen blivit alltmer ohållbar.

Prioriterat

Linn Brandström, som är helt ny som ordförande i styrelsen för beställd primärvård, säger att problemet är känt och det tillhör de som prioriteras den närmaste tiden. Inför mandatperioden har presidiet gått igenom de aktuella frågorna och den här är viktig.

– Läget är oroande, men under nästa styrelsemöte ska vi få mer information.

Hon läste om Christina Djäkens rapport från kontaktsjuksköterskornas möte och betonar att situationen inte är bra. Så långa väntetider för att få psykologhjälp ska det inte vara för en utsatt grupp, enligt Brandström.

Funnits en tid

Hon konstaterar att det inte handlar om neddragningar, utan om att det är svårt att få tag på den nödvändiga kompetensen.

– Tyvärr har problemet funnits en tid. Det handlar om det kända problemet om hur svårt det är att få kvalificerad kompetens till landsbygden. Tyvärr har primärvården samma problem med bland annat allmänläkare och gynekologer.

Liknande problem

Flera andra förvaltningar inom regionen har liknande problem.

– Förvaltningen har ett uppdrag i att se hur vi blir en attraktiv arbetsgivare. Det är mycket som ska göras, men det är viktigt att vi kommer i gång med rekryteringen, säger Linn Brandström.

I gårdagens tidning skrev vi om läget i barnhälsovården i Skaraborg. Tillgången på psykologhjälp är begränsad och i de flesta av kommunerna handlar det om långa väntetider. Ansvariga i Skövde använde ord som ”katastrof” i sin beskrivning över läget.

Verksamhetsutvecklaren Christina Djäken betonade att länge väntetider än tre månader är fullständigt oacceptabelt.

– Längre tid leder till en stor oro hos familjerna och ger sjuksköterskorna på barnavårdscentralerna en ohållbar situation, sa Djäken.

Bristen skapar flera andra problem. Att BVC-sjuksköterskorna inte får nödvändig handledning gör att stödet till nyblivna mammor med depressioner inte får nödvändigt stöd. Dessutom saknas en viktig remissinstans i flera kommuner. Djäken betonade att situationen blivit alltmer ohållbar.

Prioriterat

Linn Brandström, som är helt ny som ordförande i styrelsen för beställd primärvård, säger att problemet är känt och det tillhör de som prioriteras den närmaste tiden. Inför mandatperioden har presidiet gått igenom de aktuella frågorna och den här är viktig.

– Läget är oroande, men under nästa styrelsemöte ska vi få mer information.

Hon läste om Christina Djäkens rapport från kontaktsjuksköterskornas möte och betonar att situationen inte är bra. Så långa väntetider för att få psykologhjälp ska det inte vara för en utsatt grupp, enligt Brandström.

Funnits en tid

Hon konstaterar att det inte handlar om neddragningar, utan om att det är svårt att få tag på den nödvändiga kompetensen.

– Tyvärr har problemet funnits en tid. Det handlar om det kända problemet om hur svårt det är att få kvalificerad kompetens till landsbygden. Tyvärr har primärvården samma problem med bland annat allmänläkare och gynekologer.

Liknande problem

Flera andra förvaltningar inom regionen har liknande problem.

– Förvaltningen har ett uppdrag i att se hur vi blir en attraktiv arbetsgivare. Det är mycket som ska göras, men det är viktigt att vi kommer i gång med rekryteringen, säger Linn Brandström.