23 jan 2015 05:00

23 jan 2015 15:18

Sjukfrånvaron stiger

VÄSTRA GÖTALAND: Handlingsplan ska vända dyster trend för regionen

2013 var sjukfrånvaron bland regionens anställda 5,8 procent. Nu ska frånvaron bli lägre och en handlingsplan har plockats fram.
– Målet är att komma ner under fem procent, säger personaldirektör Marina Olsson.

Krasst betyder siffran att varje dag är var tjugonde medarbetare frånvarande på grund av sjukdom.

Sjukfrånvaron har dessutom ökat. 2011 var siffran 5,1 procent och året därpå handlade det om 5,8. Kvinnorna ligger på högre siffror än männen och under 2013 var sjukfrånvaron 6,3 procent, männen noterades för 3,7 procent.

Stockholms läns landsting hade en total sjukfrånvaro på 5,6 procent 2013 och Region Skåne låg på 5,2. Våra grannar Region Halland (4,4 procent), landstinget i Jönköping (4,5), landstinget i Värmland (5,0) och Örebro läns landsting (5,0) låg också lägre än Västra Götaland.

Ligger lägre

60 procent av landstingen låg under fem procent under 2013.

Nu ska även Västra Götaland dit. En handlingsplan har plockats fram och det ska, via förvaltningscheferna, spridas ned till minsta enhet.

– Rehabiliteringen är självklart viktigt, men vi måste även göra så att färre blir sjukskrivna. det krävs att vi arbetar i hela organisationen, bland annat att varje arbetsplats jobbar med resultaten i medarbetarenkäten och att chefer och medarbetare är överens om vad som ska göras, säger Marina Olsson.Hon konstaterar att det är svårt att plocka fram några enskilda orsaker till den högra frånvaron.

– Det ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats.

Medicinska sekreterare, ”nyfärdiga” sjuksköterskor, lokalvårdare och måltidspersonal är några personalgrupper som anges har hög sjukfrånvaro, men variationen är stor.

En detalj som har kommit från genom medarbetarenkäter är att vissa chefer har för många medarbetare under sig. Därför att regiondirektör Ann-Sofi Lodin tagit beslut om att första linjens chefer inte får ha mer än 10 till 35 medarbetare.

– Förvaltningarna ska se hur det går att lösa. Det är viktigt att alla blir sedda, man måste kunna se problemen i tid, säger Olsson.

En gemensam hälso/arbetsmiljöbok för hela regionen, utbildningar, ett IT-baserat dokumentationssystem för rehabilitering, hälsocoachträffar, ökad kontroll och redovisning av sjukfrånvaron är andra åtgärder som ska ge färre sjukskrivningsdagar. Dessutom ska vissa arbetstidsmodeller standardiseras.

Krasst betyder siffran att varje dag är var tjugonde medarbetare frånvarande på grund av sjukdom.

Sjukfrånvaron har dessutom ökat. 2011 var siffran 5,1 procent och året därpå handlade det om 5,8. Kvinnorna ligger på högre siffror än männen och under 2013 var sjukfrånvaron 6,3 procent, männen noterades för 3,7 procent.

Stockholms läns landsting hade en total sjukfrånvaro på 5,6 procent 2013 och Region Skåne låg på 5,2. Våra grannar Region Halland (4,4 procent), landstinget i Jönköping (4,5), landstinget i Värmland (5,0) och Örebro läns landsting (5,0) låg också lägre än Västra Götaland.

Ligger lägre

60 procent av landstingen låg under fem procent under 2013.

Nu ska även Västra Götaland dit. En handlingsplan har plockats fram och det ska, via förvaltningscheferna, spridas ned till minsta enhet.

– Rehabiliteringen är självklart viktigt, men vi måste även göra så att färre blir sjukskrivna. det krävs att vi arbetar i hela organisationen, bland annat att varje arbetsplats jobbar med resultaten i medarbetarenkäten och att chefer och medarbetare är överens om vad som ska göras, säger Marina Olsson.Hon konstaterar att det är svårt att plocka fram några enskilda orsaker till den högra frånvaron.

– Det ser olika ut från arbetsplats till arbetsplats.

Medicinska sekreterare, ”nyfärdiga” sjuksköterskor, lokalvårdare och måltidspersonal är några personalgrupper som anges har hög sjukfrånvaro, men variationen är stor.

En detalj som har kommit från genom medarbetarenkäter är att vissa chefer har för många medarbetare under sig. Därför att regiondirektör Ann-Sofi Lodin tagit beslut om att första linjens chefer inte får ha mer än 10 till 35 medarbetare.

– Förvaltningarna ska se hur det går att lösa. Det är viktigt att alla blir sedda, man måste kunna se problemen i tid, säger Olsson.

En gemensam hälso/arbetsmiljöbok för hela regionen, utbildningar, ett IT-baserat dokumentationssystem för rehabilitering, hälsocoachträffar, ökad kontroll och redovisning av sjukfrånvaron är andra åtgärder som ska ge färre sjukskrivningsdagar. Dessutom ska vissa arbetstidsmodeller standardiseras.