26 jan 2015 14:34

29 jan 2015 06:01

Fler tror på ökat resande

62 procent av 1 000 tillfrågade trodde att kollektivtrafiken skulle öka, och bilismen minska, inom de närmaste fem år. Elva procent i Västtrafiks undersökning trodde på den motsatta utvecklingen.

Tolv procent av de tillfrågade bilisterna trodde att de skulle börja åka kollektivt inom några år.

Under de senaste nio åren har kollektivtrafiken ökat med 40 procent i västra Sverige. Målet, att nå en fördubbling 2025, är på väg att uppfyllas.

Tolv procent av de tillfrågade bilisterna trodde att de skulle börja åka kollektivt inom några år.

Under de senaste nio åren har kollektivtrafiken ökat med 40 procent i västra Sverige. Målet, att nå en fördubbling 2025, är på väg att uppfyllas.