26 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

För få läkemedelsgenomgångar görs

Skaraborg ligger under regionens snitt för läkemedelsgenomgångar för de som är 75 år och äldre.
– Det är för dåligt, säger planeringsledare Mikael Ingsberg.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Enligt regionens krav- och kvalitetsbok, som styr vårdcentralernas verksamhet, ska en avstämning av läkemedlen genomföras en gång per år för de som är 75 och äldre.

Avstämningen ska dokumenteras i patientjournalen och även registreras i systemet som reglerar ersättningen. Vårdcentralerna får ersättning för genomgångarna.

I regionen låg snittet på 46,6 procent av de listade patienterna i åldersgruppen.

I Skaraborg handlade det om lägre siffror 2014. I östra nämndens område var snittet 38,4 och i västra var snittet 35,3. Endast nio av vårdcentralerna nådde över 50 procent.

– Det är ett område där det måste bli skärpning, säger Ingsberg.

Under måndagen kommer siffrorna att presenteras för ledamöter i den nya nämnd som är ansvarig för hälso- och sjukvården i hela Skaraborg.

Frågan är inte ny och under 2012 var snittet i östra Skaraborg 35,5 procent. Regionens snitt låg på 49,1. Båda noteringarna var rejäla förbättringar jämfört med 2011, men de senaste åren har snitten inte förändrats mycket.

Svårt registrera

Många vårdcentraler menar att de låga siffrorna delvis beror på att avstämningarna inte registreras på ett korrekt sätt. De utförs, noteras i journalen men inte mer.

– Vårdcentralerna måste hitta rutiner för det jobbet. Det handlar om en viktig indikator, alla måste hjälpas åt, säger Ingsberg och tillägger:

– Sedan kan det ju vara besvärligt om en vårdcentral mest bemannas av stafettläkare, men det måste kunna gå att lösa ändå.

Sanktioner?

I dagsläget är målsättningen målrelaterad, men Ingsberg säger att en ändring kanske skulle hjälpa till att få upp siffrorna.

– I stället borde vi ta fram en acceptabel nivå och sedan koppla någon form av sanktion om någon vårdcentral inte når över nivå.

Vad är en acceptabel nivå?

– 100 procent går ju inte att uppnå och regionsnittet ligger på 50 procent. Det är svårt att säga var nivån ska ligga.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska en läkemedelsgenomgång erbjudas personer över 75 år som är ordinerade fem eller fler läkemedel. Enligt regionens krav- och kvalitetsbok, som styr vårdcentralernas verksamhet, ska en avstämning av läkemedlen genomföras en gång per år för de som är 75 och äldre.

Avstämningen ska dokumenteras i patientjournalen och även registreras i systemet som reglerar ersättningen. Vårdcentralerna får ersättning för genomgångarna.

I regionen låg snittet på 46,6 procent av de listade patienterna i åldersgruppen.

I Skaraborg handlade det om lägre siffror 2014. I östra nämndens område var snittet 38,4 och i västra var snittet 35,3. Endast nio av vårdcentralerna nådde över 50 procent.

– Det är ett område där det måste bli skärpning, säger Ingsberg.

Under måndagen kommer siffrorna att presenteras för ledamöter i den nya nämnd som är ansvarig för hälso- och sjukvården i hela Skaraborg.

Frågan är inte ny och under 2012 var snittet i östra Skaraborg 35,5 procent. Regionens snitt låg på 49,1. Båda noteringarna var rejäla förbättringar jämfört med 2011, men de senaste åren har snitten inte förändrats mycket.

Svårt registrera

Många vårdcentraler menar att de låga siffrorna delvis beror på att avstämningarna inte registreras på ett korrekt sätt. De utförs, noteras i journalen men inte mer.

– Vårdcentralerna måste hitta rutiner för det jobbet. Det handlar om en viktig indikator, alla måste hjälpas åt, säger Ingsberg och tillägger:

– Sedan kan det ju vara besvärligt om en vårdcentral mest bemannas av stafettläkare, men det måste kunna gå att lösa ändå.

Sanktioner?

I dagsläget är målsättningen målrelaterad, men Ingsberg säger att en ändring kanske skulle hjälpa till att få upp siffrorna.

– I stället borde vi ta fram en acceptabel nivå och sedan koppla någon form av sanktion om någon vårdcentral inte når över nivå.

Vad är en acceptabel nivå?

– 100 procent går ju inte att uppnå och regionsnittet ligger på 50 procent. Det är svårt att säga var nivån ska ligga.

Läkemedelsgenomgångar

Vårdcentral Andel (%)*

Närhälsan

Södra Ryd 66

Stenstorp 63

Hjo 57

Billingen 54

Mösseberg 54

Oden 53

Tidan 47

Norrmalm 45

Hentorp 43

Mariestad 42

Karlsborg 37

Töreboda 35

Gullspång 30

Tidaholm 27

Floby 26

Tibro 20

Götene 18

Privata

Allemanshälsan 58

Skagern, Gullspång 51

Vårdcentr Centrum 46

Hälsocentral, Hjo 29

Kurhälsan 28

Centralhälsan 18

Hälsocentral, Tibro 17

Vårdcentralen City 12

Avonova, M-stad 7

Avonova, Götene 7

* Siffrorna är hämtade från ett stapeldiagram.

Källa: V Götalandsregionen