26 jan 2015 06:00

29 jan 2015 06:01

Revisorerna är kritiska till låga siffror

VÄSTRA GÖTALAND: Närhälsans handlingsplan ska ge resultat

Regionens revisorer har kritiserat att bara hälften av de listade patienterna får läkemedelsavstämningar.
– Det är genant, säger primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert.

Granskningen genomfördes under 2013 och revisorerna fann att endast 50 procent av de listades patienterna som är 75 år eller äldre fick en dokumenterad läkemedelsgenomgång. Dessutom varierade andelen kraftigt mellan olika vårdcentraler.

Primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert, som är ansvarig för Närhälsans vårdcentraler, konstaterar att en del handlar om det hon betecknar som ett administrativt tillkortakommande. I det fallet handlar det om avstämningar som är gjorda men som sedan inte registrerats på ett korrekt sätt.

– Några kanske bara noterar det i patientjournalen och inte i rapporteringssystemet. Hur stor den andelen är vet jag inte, men vi måste göra på rätt sätt. Läkemedelsavstämningarna är ett av våra fokusområden, säger Gefvert.

Handlingsplan

Nu ska hela proceduren förbättras och Närhälsan har en handlingsplan över hur det ska bli bättre.

Inte minst ska registreringarna kvalitetssäkras, så att läkarbesök på både vårdcentral och särskilda boenden tas med. En rutin så att alla listade patienter som är 75 år och äldre ska kallas till en läkemedelsgenomgång ska tas fram.

– Det handlar om de patienter som har en relation till vårdcentralen. En frisk 75-åring som inte har läkemedel behöver ju inte komma till oss, säger Gefvert.

Inte om pengar

Dessutom tappar vårdcentralerna ersättning när avstämningarna inte registreras på ett korrekt sätt.

– Men det här handlar inte om pengar, utan om att säkerställa att patienterna inte äter medicin i onödan.

Granskningen genomfördes under 2013 och revisorerna fann att endast 50 procent av de listades patienterna som är 75 år eller äldre fick en dokumenterad läkemedelsgenomgång. Dessutom varierade andelen kraftigt mellan olika vårdcentraler.

Primärvårdsdirektör Marie-Louise Gefvert, som är ansvarig för Närhälsans vårdcentraler, konstaterar att en del handlar om det hon betecknar som ett administrativt tillkortakommande. I det fallet handlar det om avstämningar som är gjorda men som sedan inte registrerats på ett korrekt sätt.

– Några kanske bara noterar det i patientjournalen och inte i rapporteringssystemet. Hur stor den andelen är vet jag inte, men vi måste göra på rätt sätt. Läkemedelsavstämningarna är ett av våra fokusområden, säger Gefvert.

Handlingsplan

Nu ska hela proceduren förbättras och Närhälsan har en handlingsplan över hur det ska bli bättre.

Inte minst ska registreringarna kvalitetssäkras, så att läkarbesök på både vårdcentral och särskilda boenden tas med. En rutin så att alla listade patienter som är 75 år och äldre ska kallas till en läkemedelsgenomgång ska tas fram.

– Det handlar om de patienter som har en relation till vårdcentralen. En frisk 75-åring som inte har läkemedel behöver ju inte komma till oss, säger Gefvert.

Inte om pengar

Dessutom tappar vårdcentralerna ersättning när avstämningarna inte registreras på ett korrekt sätt.

– Men det här handlar inte om pengar, utan om att säkerställa att patienterna inte äter medicin i onödan.