30 jan 2015 17:58

30 jan 2015 18:04

S befarar en flytt av slutenpsykiatrin

SKARABORG: "Det pågår en parallell diskussion"

Socialdemokraterna befarar att Skaraborgs sjukhus flyttar slutenvården inom psykiatrin till Skövde.

Den tidigare sjukhusstyrelsen äskade pengar till att bygga en psykakut i Falköping, men regionens ägarutskott tog inget beslut utan skickade tillbaka ärendet tillsammans med vissa frågor till Skas.

Susanne Larsson (S) hävdar att det förekommer en diskussion inom regionen om att inte bara bygga den nya psykakuten i Skövde, utan även flytta den slutna psykvården dit.

– Den har varit i Falköping hur länge som helst och har cirka 200 medarbetare. Det är en stor fråga för kommunen, säger hon.

Partikollegan Alex Bergström, som är ledamot i ägarutskottet, betonar att politiken hela tiden varit överens om att slutenpsykiatrin ska fortsätta finnas i Falköping.

– Men jag har fått ryktesinformation om att tjänstemännen har en annan plan. Stämmer det och att det därmed pågår en parallell diskussion är vi väldigt förvånade. Vi har inte fått förfrågan om att få göra en annan utredning, och vi har ju fyra olika sjukhus inom Skas och Falköping är utbudspunkten för psykiatrin, säger Alex Bergström.

Nya styrelseordföranden på Skaraborgs sjukhus, Ulla-Britt Hagström (FP), hävdar att inga planer ändrats efter ägarutskottets möte i november.

– Då togs det beslut om att godkänna byggnationen av det nya tandvårdshuset och en ny akut i Skövde, säger hon.

Den tidigare sjukhusstyrelsen äskade pengar till att bygga en psykakut i Falköping, men regionens ägarutskott tog inget beslut utan skickade tillbaka ärendet tillsammans med vissa frågor till Skas.

Susanne Larsson (S) hävdar att det förekommer en diskussion inom regionen om att inte bara bygga den nya psykakuten i Skövde, utan även flytta den slutna psykvården dit.

– Den har varit i Falköping hur länge som helst och har cirka 200 medarbetare. Det är en stor fråga för kommunen, säger hon.

Partikollegan Alex Bergström, som är ledamot i ägarutskottet, betonar att politiken hela tiden varit överens om att slutenpsykiatrin ska fortsätta finnas i Falköping.

– Men jag har fått ryktesinformation om att tjänstemännen har en annan plan. Stämmer det och att det därmed pågår en parallell diskussion är vi väldigt förvånade. Vi har inte fått förfrågan om att få göra en annan utredning, och vi har ju fyra olika sjukhus inom Skas och Falköping är utbudspunkten för psykiatrin, säger Alex Bergström.

Nya styrelseordföranden på Skaraborgs sjukhus, Ulla-Britt Hagström (FP), hävdar att inga planer ändrats efter ägarutskottets möte i november.

– Då togs det beslut om att godkänna byggnationen av det nya tandvårdshuset och en ny akut i Skövde, säger hon.