30 jan 2015 06:00

01 feb 2015 19:42

Satsning på offentlig mat

REGIONEN

Regionutvecklingsnämnden medfinansierar med 1,8 miljoner i ett projekt som ska ”etablera en nationell arena för den offentliga måltiden”. Satsningen, som har sitt säte i Västra Götaland, ska inspirera och förmedla kunskap kring de cirka tre miljoner måltider som varje dag serveras på landets skolor, sjukhus och äldreboenden.

Arenan ska bli en gemensam resurs för hela sektorn.

Kunskapen som finns på Måltidscentrum i Vara är en viktig grund. Näringsinnehåll, hälsa, minskad miljöpåverkan från råvaror och måltider är några områden projektet ska syssla med.

Totalt tog nämnden beslut om 13 miljoner till olika projekt i Västra Götaland.

I sommar ska nämnden, precis som förra året, skjuta till pengar för turisttrafiken på Lysekilsbanan i Bohuslän.

Regionutvecklingsnämnden medfinansierar med 1,8 miljoner i ett projekt som ska ”etablera en nationell arena för den offentliga måltiden”. Satsningen, som har sitt säte i Västra Götaland, ska inspirera och förmedla kunskap kring de cirka tre miljoner måltider som varje dag serveras på landets skolor, sjukhus och äldreboenden.

Arenan ska bli en gemensam resurs för hela sektorn.

Kunskapen som finns på Måltidscentrum i Vara är en viktig grund. Näringsinnehåll, hälsa, minskad miljöpåverkan från råvaror och måltider är några områden projektet ska syssla med.

Totalt tog nämnden beslut om 13 miljoner till olika projekt i Västra Götaland.

I sommar ska nämnden, precis som förra året, skjuta till pengar för turisttrafiken på Lysekilsbanan i Bohuslän.