02 feb 2015 06:00

02 feb 2015 06:00

Uppdaterad kulturbudget

REGIONEN

Kulturnämnden har fått tio miljoner extra av regionfullmäktige. Pengarna ska användas till att ge de yngre ett bättre kulturliv samt de fria kulturaktörerna.

Några detaljbeslut finns dock inte ännu.

– Pengarna är en ramhöjning även för kommande år. Därför är det viktigt att vi noga tänker igenom vilka möjligheter som finns, men man kan tänka sig en höjning av projektmedlen, säger kulturchefen Stefan Rydén i ett pressmeddelande.

Kulturnämnden har fått tio miljoner extra av regionfullmäktige. Pengarna ska användas till att ge de yngre ett bättre kulturliv samt de fria kulturaktörerna.

Några detaljbeslut finns dock inte ännu.

– Pengarna är en ramhöjning även för kommande år. Därför är det viktigt att vi noga tänker igenom vilka möjligheter som finns, men man kan tänka sig en höjning av projektmedlen, säger kulturchefen Stefan Rydén i ett pressmeddelande.