03 feb 2015 17:40

03 feb 2015 17:40

Bolag för bredband

Regionen ska bilda regionalt bredbandsbolag med kommunerna i Västra Götaland.

Bolaget ska heta Netwest AB och ska, i samarbete med kommunerna främja bredbandsutvecklingen.

Regionen kommer att äga 34 procent av bolaget och det totala aktiekapitalet ligger på 100 000 kronor. Regionen kommer även att skjuta till två miljoner kronor som aktieägartillskott.

Idén till bredbandsbolaget kom från föreningen Västlänk, som ägs av olika stadsnät.

Bolaget ska heta Netwest AB och ska, i samarbete med kommunerna främja bredbandsutvecklingen.

Regionen kommer att äga 34 procent av bolaget och det totala aktiekapitalet ligger på 100 000 kronor. Regionen kommer även att skjuta till två miljoner kronor som aktieägartillskott.

Idén till bredbandsbolaget kom från föreningen Västlänk, som ägs av olika stadsnät.