05 feb 2015 06:00

05 feb 2015 08:02

Regionalt förbund

AMBULANSHELIKOPTER

Från och med 2019 ska Västra Götalandsregionen, Värmland och Dalarna ha en gemensam organisation för ambulanshelikoptrar, om alla planer går i lås.

Regionfullmäktige beslöt att regionen ska ansöka om medlemskap i det förbund som Värmland och Dalarna bildat för verksamheten. Allt ska vara klart om knappt fyra år.

Från och med 2019 ska Västra Götalandsregionen, Värmland och Dalarna ha en gemensam organisation för ambulanshelikoptrar, om alla planer går i lås.

Regionfullmäktige beslöt att regionen ska ansöka om medlemskap i det förbund som Värmland och Dalarna bildat för verksamheten. Allt ska vara klart om knappt fyra år.