05 feb 2015 06:00

05 feb 2015 06:43

Tror på fler patientärenden

Patientnämnden i Mariestad behandlade 1 100 ärenden under 2014.

– Jag tror på en ökning i år, spår ordföranden Karin Olofsson (MP).

Under 2013 handlade det om 1 112 ärenden, men i den siffran ingår även det som benämns upplysningsärenden. De finns inte med siffrorna för 2014 och därmed lär det handla om en ökning.

– Känslan är att vi haft fler ärenden, säger Helene Ulveborg, en av tre utredare vid kansliet i Mariestad.

Antalet ärenden från skaraborgarna som rörde sjukhusvården minskade jämfört med 2013. Det som rörde vuxenpsykiatrin ökade, från 116 till 128 synpunkter. Synpunkter angående tillgängligheten minskade dock, från 63 till 42.

– Under 2013 påbörjades flytten av de mindre mottagningarna in till sjukhusorterna. Nu kan lokaliseringen ha satt sig, funderar Karin Olofsson från Tidaholm.

Skolhälsovården

Fallen som rör tandvård har ökat, från 53 till 66. Det är likadant i hela regionen.

– Mycket handlar om ekonomi, det kan bli stora kostnader och ofta brister kommunikationen, säger utredaren Carina Gustavsson.

500 av synpunkterna handlade om vård och behandling. 164 rörde kommunikation och 223 berodde problem inom organisation och tillgänglighet.

Däremot handlade det bara om två synpunkter som rörde den kommunala skolhälsovården.

– Förmodligen är det många som inte vet att vi även kan hantera de frågorna, funderar vice ordföranden Anna Sundström (S).

Alla patienter inom den offentligt finansierade sjukvården, samt den privata som har avtal med regionen, kan vända sig till nämnden, som är opartisk och direkt underställd regionfullmäktige.

Enligt den nya patientlagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, ska patienten bli mer delaktig i vården. Tillgängligheten till öppenvård ökar och informationsskyldigheten blir större.

Det är en anledning till att Karin Olofsson tror att antalet ärenden kommer att öka.

– Det pratas mycket om patientens rätt till information, säger Olofsson.

Anna Sundström tillägger:

– Patienterna blir mer och mer medvetna, genom synpunkterna kan man göra förbättringar och sjukvården tar tacksamt emot dem.

Efter årsskiftet bytte patientnämnden Mariestad namn till östra patientnämnden, men upptagningsområdet är fortfarande Skaraborg.

Under 2013 handlade det om 1 112 ärenden, men i den siffran ingår även det som benämns upplysningsärenden. De finns inte med siffrorna för 2014 och därmed lär det handla om en ökning.

– Känslan är att vi haft fler ärenden, säger Helene Ulveborg, en av tre utredare vid kansliet i Mariestad.

Antalet ärenden från skaraborgarna som rörde sjukhusvården minskade jämfört med 2013. Det som rörde vuxenpsykiatrin ökade, från 116 till 128 synpunkter. Synpunkter angående tillgängligheten minskade dock, från 63 till 42.

– Under 2013 påbörjades flytten av de mindre mottagningarna in till sjukhusorterna. Nu kan lokaliseringen ha satt sig, funderar Karin Olofsson från Tidaholm.

Skolhälsovården

Fallen som rör tandvård har ökat, från 53 till 66. Det är likadant i hela regionen.

– Mycket handlar om ekonomi, det kan bli stora kostnader och ofta brister kommunikationen, säger utredaren Carina Gustavsson.

500 av synpunkterna handlade om vård och behandling. 164 rörde kommunikation och 223 berodde problem inom organisation och tillgänglighet.

Däremot handlade det bara om två synpunkter som rörde den kommunala skolhälsovården.

– Förmodligen är det många som inte vet att vi även kan hantera de frågorna, funderar vice ordföranden Anna Sundström (S).

Alla patienter inom den offentligt finansierade sjukvården, samt den privata som har avtal med regionen, kan vända sig till nämnden, som är opartisk och direkt underställd regionfullmäktige.

Enligt den nya patientlagen, som trädde i kraft vid årsskiftet, ska patienten bli mer delaktig i vården. Tillgängligheten till öppenvård ökar och informationsskyldigheten blir större.

Det är en anledning till att Karin Olofsson tror att antalet ärenden kommer att öka.

– Det pratas mycket om patientens rätt till information, säger Olofsson.

Anna Sundström tillägger:

– Patienterna blir mer och mer medvetna, genom synpunkterna kan man göra förbättringar och sjukvården tar tacksamt emot dem.

Efter årsskiftet bytte patientnämnden Mariestad namn till östra patientnämnden, men upptagningsområdet är fortfarande Skaraborg.