06 feb 2015 16:16

11 feb 2015 12:50

Skas-anmälan efter självmord

LEX MARIA

En patient med en psykiatrisk sjukdom samt missbruksproblematik sökte hjälp vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska akutmottagning. Efter bedömning skickas patienten hem. Besöket ska följas upp med samtal vid den psykiatriska öppenvården.

Dagen efter tog patienten sitt liv.

Skas har inlett en händelseanalys och anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

En patient med en psykiatrisk sjukdom samt missbruksproblematik sökte hjälp vid Skaraborgs sjukhus psykiatriska akutmottagning. Efter bedömning skickas patienten hem. Besöket ska följas upp med samtal vid den psykiatriska öppenvården.

Dagen efter tog patienten sitt liv.

Skas har inlett en händelseanalys och anmält ärendet, enligt Lex Maria, till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.