06 feb 2015 13:42

06 feb 2015 13:42

Ungas drogvanor ska undersökas

Nästa år ska drogvanorna för alla elever i årskurs åtta samt i år två på gymnasiet undersökas.

En liknande undersökning genomfördes 2013 och då deltog 47 av de 49 kommunerna i regionen. Resultaten varierade och enkätsvaren var ett värdefullt underlag då bland annat psykosociala skillnader och de ungas droganvändning analyserades.

Nästa år ska nästa undersökning genomföras. Regionens folkhälsokommitté, som finansierar enkäten tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna, tog beslut under veckan.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Can, sköter enkäten och blir av samma modell som under 2013.

– Nu kan vi jämföra resultat både över tid och mellan olika kommuner och kommundelar, säger utvecklingsledare Marlene Nilsson i ett pressmeddelande.

Regionens kostnad för undersökningen nästa år beräknas till en miljon.

Innan den regiongemensamma undersökningen 2013 genomfördes enkäter, men utan någon större samordning. Resultaten var svåra att jämföra.

En liknande undersökning genomfördes 2013 och då deltog 47 av de 49 kommunerna i regionen. Resultaten varierade och enkätsvaren var ett värdefullt underlag då bland annat psykosociala skillnader och de ungas droganvändning analyserades.

Nästa år ska nästa undersökning genomföras. Regionens folkhälsokommitté, som finansierar enkäten tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnderna, tog beslut under veckan.

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, Can, sköter enkäten och blir av samma modell som under 2013.

– Nu kan vi jämföra resultat både över tid och mellan olika kommuner och kommundelar, säger utvecklingsledare Marlene Nilsson i ett pressmeddelande.

Regionens kostnad för undersökningen nästa år beräknas till en miljon.

Innan den regiongemensamma undersökningen 2013 genomfördes enkäter, men utan någon större samordning. Resultaten var svåra att jämföra.