09 feb 2015 16:30

09 feb 2015 16:31

Fler är nöjda med Västtrafik

79 procent av Västtrafiks kunder svarade att de var nöjda eller mycket nöjda med sin senaste resa, enligt undersökningen Kollektivtrafikbarometern.

Siffran var två procentenheter bättre än undersökningen 2013 visade.

54 procent var nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik som helhet, medan sju procent av resenärerna uppgav att de var missnöjda med sin senaste resa och tolv procent var missnöjda med bolaget som helhet.

Siffran var två procentenheter bättre än undersökningen 2013 visade.

54 procent var nöjda eller mycket nöjda med Västtrafik som helhet, medan sju procent av resenärerna uppgav att de var missnöjda med sin senaste resa och tolv procent var missnöjda med bolaget som helhet.